Nyheter

Ruta Entreprenør skal for Fides AS bygge Fidestunet.

Oppdraget består i å bygge Fidestunet på Stjørdal for å samlokalisere Fides AS sine aktiviteter.

Ruta Entreprenør rehabiliterer Nardo Søndre Borettslag

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt på rehabilitering av 8 blokker for Nardo Søndre Borettslag.

Ruta Entreprenør bygger Sørborgen Skole for Klæbu Kommune.

Sørborgen Skole er i dag en barneskole for1-7 trinn. Vi skal stå for byggingen av tilbygg beregnet for trinnet 5-7 klasse med 225 elever.

Ruta Entreprenør har nå startet byggingen av Ny Helsevakt for Trondheim Kommune

Vi er nå godt i gang og for de som ferdes i området så vil de etter hvert se at området vil bære preg av det er en byggeplass.

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1 for bygging av Signalbygget. Bygget er et næringsbygg og ligger kloss opptil E6 øst som er en av byens viktigste innfartsårer.

Beboerinformasjon i forbindelse med bygging av Ny Helsesvakt

Ruta Entreprenør skal for Trondheim kommune bygge Ny Helsevakt på Øya. Byggingen vil foregå på et område som grenser opp mot en del boliger og privat eiendom.