Rammeavtaler

Ruta Entreprenør inngår gjerne rammeavtaler med enkeltkunder og da spesielt innenfor byggfornyelse og rehabilitering. Dette kan bidra til at våre kunder får forutsigbarhet med tanke på kostnader til vedlikehold og bruksendringer på sine eiendommer og bygningsmasse. For kunden vil kontaktpunktet hos Ruta Entreprenør være en dedikert person som får det hele kundeansvaret. Vedkommende vil da ha ansvaret for å skaffe til veie alle nødvendige fag for å gjennomføre oppdraget. Dette sikrer en god og enkel kommunikasjon for kunden.

Ruta Entreprenør har i dag rammeavtale med både Statsbygg, Kirkelig Fellesråd og Trøndelag Fylkeskommune. Dette innebærer at Ruta Entreprenør er en foretrukket leverandør av håndtverkertjenester til flere av de største offentlige byggeierne i Trøndelag. Dette inkluderer blant annet skolebygg, kirkebygg, helsebygg og flere fredede bygninger som er av uvurderlig verdi for eierne. Dette gir en stabil og god tilgang til arbeid for våre håndverkere i Trondheim og omegn, og masse god erfaring for både håndverkere og andre prosjektdeltakere.