Kvalitetspolicy

PK6A0304-1Å gjøre våre oppdragsgivere fornøyd med vår innsats er det overordnede kvalitetsmålet for Ruta Entreprenør. Dette skal oppnås gjennom et godt utført arbeid til riktig tid, at jobben blir gjort riktig første gang, og at vi forholder oss til de forutsetninger som ligger til grunn, og til de avtaler som er gjort.

Byggebransjen møter stadig strengere krav om kvalitetssikring – og kommer til å bli stilt overfor nye krav i fremtiden – via oppdragsgivere, standarder, lover og forskrifter. For å tilfredsstille disse kravene benytter vi oss av mange verktøy og rutiner, som er samlet i vårt kvalitetssikringssystem.

Kvalitetssystemet danner grunnlaget for vår overordnede kvalitetssikring. Systemet er organisert slik at elementer enkelt kan tas ut av systemet for å benyttes på forskjellige nivåer innen bedriftens organisasjon.

 

Våre viktigste verktøy og strategier for å klare dette er:

  • et kvalitetssystem som gjør det enkelt å bedrive god kvalitetssikring
  • kunnskap og kompetanse om kvalitet blant våre ansatte
  • jevnlige felles kvalitetsmøter for alle ansatte i prosjekt- og anleggsledelse
  • fokus på kvalitet i kritiske faser og detaljer
  • oppfølging av leverandører og underentreprenører

 

Ruta Entreprenør har Sentral godkjenning for overordnet ansvar utførelse i klasse 3, og for overordnet ansvar prosjektering i klasse 2.