Ruta Entreprenør valgt til Ås-prosjekt

Signering av avtale. F.v.: prosjektdirektør Roger Morsund i AFK eiendom FKF, avdelingsleder/prosjektleder Anders Kristiansen fra Ruta Entreprenør Oslo, adm. dir. AFK eiendom FKF og prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde.  Foto: André Strand, AFK eiendom FKF.

Ruta Entreprenør AS blir totalentreprenør for påbygget på Ås videregående skole.

Prosjektet omfatter bygging av en ny etasje (3. etasje) på bygg F med bl. a. undervisningsrom, naturfagrom, lærerarbeidsplasser og et nytt auditorium med om lag 90 plasser. Bygging starter august/september 2018 og skal etter planen være ferdig til skolestart neste år. Undervisningspaviljonger vil fungere som midlertidige lokaler under byggeperioden.

Prosjektet er del av fylkeskommunens prosjekt «Fremtidens skolestruktur mot 2030» for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i Akershus. Utvidelsen vil gi 150 nye elevplasser.

Eiendomsforetaket AFK eiendom FKF er byggherre og leder prosjektet for Akershus fylkeskommune.

Ifølge prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde er det flere spennende og utfordrende sider ved dette prosjektet.

– For det første skal vi bygge i en skole som er delvis i drift. Det er utfordrende blant annet fra et sikkerhetsperspektiv. Faglig er det også utfordrende å bygge oppå et eksisterende bygg, til forskjell fra når vi bygger fra grunnen av. Det er også teknisk krevende å bygge naturfagrom sammenlignet med vanlige undervisningsrom. Men med dyktige kolleger i foretaket og kompetansen til entreprenør skal vi få til dette på en utmerket måte, sier Gåseby Gjerde.

Totalentreprenør for prosjektet er Ruta Entreprenør AS.
Entreprisen har for Ruta en verdi på  kr 50 millioner.

– Dette er en viktig kontrakt for oss. Vi er glad for tilliten som foretaket viser oss og ser frem til det videre samarbeidet, sier avdelingsleder i Ruta Entreprenør Oslo, Anders Kristiansen.