Ruta Entreprenør bygger Johan Bojer vgs

Ruta Entreprenør signerte rett før jul samspillskontrakt med Trøndelag fylkeskommune for utvikling og bygging av Johan Bojer videregående skole i Vanvikan.

Etter prekvalifisering og endt tilbudsfase ble Ruta sitt tilbud vurdert som det beste forholdet mellom pris og kvalitet, hvor gjennomføringsplanen fikk full score, ifølge en pressemelding fra entreprenøren.

Prosjektet er en målsumsbasert samspillskontrakt, hvor Ruta Entreprenør i samarbeid med byggherre og brukergrupper skal utvikle og utforme et skole- og nærmiljøanlegg, hvor realisering av skolens visjon «Våg og vinn» er sentralt.

Skolen omfatter et nybygg på cirka 7.500 kvadratmeter for inntil 300 elever, og er en sammenslåing av dagens skolesteder i Rissa og Leksvik. Skolens innhold vedtas og konkretiseres utover i utviklingsfasen.

Prosjektet har høye miljøambisjoner med krav om nullutslippsbygg i driftsfase iht. ZEB-O, 40 prosent reduksjon av klimafotavtrykket fra bygningsmaterialer og optimalisert ressursbruk med fokus på gjenbruk og bærekraftig materialvalg. Det inngås også en EPC-kontrakt.

Utviklingsfasen er nå igangsatt og resulterer i ferdig forprosjekt mars 2021 med sikte på byggestart i mai 2021. Ferdigstillelse i mars 2023.

Ruta Entreprenør har dannet samarbeid med HUS arkitekter, Multiconsult, Flow VVS, Sønnico, Schneider Electric og pedagog Marius Thorvaldsen.

Artikkelen er hentet fra nettsiden til Byggeindustrien, Bygg.no og er publisert 07.01.2020