Ruta Entreprenør åpner Osloavdeling

Ruta Entreprenør tar steget videre og etablerer seg med en avdeling i Oslo for å skape ytteligere vekst.

Med en uttalt vekststratergi så ser Ruta hele tiden på muligheter for etableringer ut over Trøndelag.

Oslo har i så måte pekt seg ut som et marked med stort potensiale og hvor aktiviteten vil være høy en god stund framover.

Det er derfor naturlig med en etablering av en avdeling der for å kunne ta deler av dette markedet.

Kontorlokaler er under etablering på Helsfyr med adresse Karoline Kristiansen vei 3, de første ansettelser er gjort og kalkulasjonsavdelingen jobber med å kalkulere flere jobber i området.

Ytterligere informasjon vil komme senere.