Ruta landet 300-millionerskontrakt for Røros kommune

Røros kommune har tildelt Ruta Entreprenør AS oppdraget med bygging av Øverhagaen Bo- Helse og Velferdssenter. Tilbudssum er på 306 millioner kroner.

Ruta er en entreprenør med god økonomisk soliditet og erfaring innen bygging av helsebygg. Vi starter nå en samspillsprosess mellom våre tjenester og entreprenøren for å utvikle mest mulig gode og hensiktsmessige løsninger i entreprenørens prosjekteringsfase, skriver Røros kommune på sin hjemmeside.

Det nye bygget skal oppføres i bruk av massivtre. Bygget skal inneholde beboerrom, kantine, dagsenter, stuer samt flere mindre arealer til kontorer og andre støttefunksjoner. Areal ca. 9500 m2.

Vi går nå inn i en samspillsfase sammen med Røros kommune med byggestart til våren. Et slikt prosjekt er selvfølgelig attraktivt på mange måter, men passer Ruta godt også med tanke på at vi til våren ferdigstiller Røros videregående skole for Trøndelag fylkeskommune. Organisasjonen vi har på Røros i dag trives godt og ble jublende glad for denne muligheten til å fortatt være stasjonert på Røros uttaler produksjonssjef Jan Helge Kristiansen i Ruta.