Ruta Entreprenør bygger nye skoler og idrettsanlegg i Våler

Onsdag 23.08 signerte kommunedirektør Ivar Nævra og Jørn Andrè Hugdal fra Ruta Entreprenør AS kontrakten for utbyggingen av nye skoler og idrettsanlegg i Våler kommune. Oppstarten vil skje i løpet av høsten, med siste ferdigstillelse i september 2025. 

Den totale rammen er på over en halv milliard kroner, noe som gjør dette til den største investeringen i Våler kommune noensinne. Vedtaket om utbyggingen ble gjort av et enstemmig Våler kommunestyre 22. desember 2022. 

Ivar Nævra er klar på at området blir en svært viktig del av det planlagte Våler sentrum. Skoleprosjektet huser viktige sentrumsfunksjoner og vil være samlende for hele kommunen.  

Ordfører Reidar Kaabbel er også svært positiv: «Dette er en stor dag for hele Våler kommune. Jeg håper vi kan oppnå at vår alles nye storstue kan ha et yrende liv med fokus på læring, utvikling, kultur og folkehelse.» 

 

Fra venstre kommunedirektør Ivar Nævra, Reidar Kaabbel – ordfører Våler kommune og Jørn Andrè Hugdal fra Ruta Entreprenør AS.

Åpningssermoni av Johan Bojer videregående skole

25.08 var det åpningssermoni av Johan Bojer VGS, og elevene har allerede rukket å bruke skolen i to uker.

Johan Bojer har vært et samspillsprosjekt gjennom alle faser, med en samspillsfase før bygging på 18 måneder. For oss symboliserer skolen bærekraftig utvikling. Her er det meste tenkt på!

Skolen har 47% reduksjon i klimagassutslipp fra materialbruk målt mot referansebygg 2016 med lik geometri. Skolen er bygget med massivtre og bruk av lavkarbonbetong. Det som også er litt sjeldent med Johan Bojer er at skolen kombinerer avanserte tekniske anlegg med bruk av massivtre. Skolen er også bygget med veggelementer, med en tetthet på bygget på 0,22! Det er ekstremt lavt, og en positiv halvering av kravet i passivhusstandarden. Veggene er kledd med solcellepaneler og termobehandlet treverk.

Energisystemene for skolen er avanserte. Varme hentes fra en sjøvannskollektor med hele 7 km med rør som ligger på 20 meters dyp i Trondheimsfjorden. Ventilasjonsanleggene har SFP på 0,9 – det betyr at svært lite energi benyttes til vifteeffekt. I tillegg er taket og store deler av fasaden til bygget dekket med solcellepanel. Med dette klarer skolen å dekke 100% av sitt energibehov i drift.

Energibehovet til bygget er 215 000 kWh/år. Det er tilsvarende 7 eneboliger og i tillegg produserer bygget altså dette selv. Energibehovet til bygningen er lavere enn 1/3 av en vanlig TEK17-skole!

 

RUTA og Rett Hjem Bolig signerte kontrakt om bygging av nytt bydelssentrum i Trondheim

Ruta Entreprenør og Saupstad Utvikling signerte onsdag 30. august avtalen om bygging av nye Saupstad Torg.

Hele prosjektet Saupstad Torg består av 257 leiligheter og 6 200 m2 BTA næringsareal over felles parkeringsareal, prosjektet er planlagt gjennomført over to byggetrinn. Denne totalentreprisekontrakten gjelder første byggetrinn som omhandler 119 leiligheter i hus D og E med omkringliggende infrastruktur. Kontraktens totale verdi inkludert opsjon for næringsareal i byggetrinn 2 er på cirka 585 millioner inkl. mva.

Detaljprosjekteringen starter umiddelbart med forventet oppstart byggestart i oktober.

Divisjonsdirektør i Ruta Entreprenør, Jørn André Hugdal, var veldig glad for at avtalen er signert

«Dette er en avtale vi har jobbet med i ett drøyt år og det er veldig gledelig at vi endelig kunne signere avtalen. Jeg må rette en stor takk til Tommy og resten av teamet som har ledet prosessen i mål».

Avdelingsleder Prosjektutvikling i Ruta, Tommy Endré Jensen sier de har snudd de fleste «steiner» for å komme i mål, men gleder seg nå stort over at prosjektet snart er i gang.

«Som Kolstad-gutt har dette vært ett prosjektet jeg har hatt ett stort ønske om å realisere, og dette vil være ett stort løft for lokalsamfunnet på Saupstad og jeg er veldig glad for at det er Ruta som nå skal i gang med det første byggetrinnet. Det har vært en krevende prosess mot mål, men vi lyktes til slutt».

Daglig leder i Rett Hjem Bolig, Christoffer Søbstad, er tilfreds med at prosjektet nå har nådd en ny milepæl og at totalentreprenør er avklart;

«I disse dager er det ikke enkelt å få begge parters kalkyler i mål, men her har vi sammen klart å komme til enighet. Nå ser vi frem til å få på plass de siste salgene som mangler for byggestart i oktober og inviter til visningsdager både 9. september og 16. september. Vi håper at så mange som mulig ønsker å se mer av prosjektet. Dette engasjerer et helt lokalsamfunn og vil ved ferdigstillelse være ett enormt løft for bydelen».

 

«Liten nok til å lytte, stor nok til å levere»

 

Ruta har gått fra å være en liten bedrift i Trøndelag med små entrepriser ute i fylket til nå å vinne store anbud sentralt i Trondheim og på Østlandet. Med denne suksessen skal vi huske hvor vi kommer fra og hvorfor vi lykkes. 

Vi har vært gode til å lytte til ansatte og samarbeidspartnere med deres kompetanse og erfaringer. Samtidig har vi vært gode på bruke dette til å levere prosjekter etter forventninger og målpris. Slik har vi utviklet oss og blitt bedre og det skal vi fortsette med!

Å være liten handler også om hvordan vi strukturerer organisasjonen. Til tross for stor vekst ønsker vi å opprettholde en flat struktur med kort vei til beslutninger. Vi trives med å være lettbeinte og ønsker at våre ansatte skal føle at det er gjennomslagskraft og støtte i organisasjonen når de trenger det. 

Dette er en stor del av vår suksessfaktor og gjenspeiles også med våre verdier;  kunnskap, engasjement og folkelighet. Sammen utgjør dette den gode og varme arbeidskulturen hos oss i Ruta og driver oss fremover mot nye spennende prosjekter. Alt ved hjelp av mennesker med bred og ulik kunnskap, som har engasjement for faget og som opptrer folkelige med kollegaer og samarbeidspartnere. 

RUTA bygger nytt helsebygg for Trondheim kommune

Ruta Entreprenør og Trondheim Kommune signerte 29. mars intensjonsavtalen om bygging av Dragvoll 2 helse- og velferdssenter. Kontraktens verdi er på cirka 345 millioner eks. mva. Det nye senteret‏‏‎‪‪‎‎‎‎‏‪‏‏‪‏‏‎ skal bygges sammen med eksisterende helse- og velferdssenter på Dragvoll. Partene starter nå en samhandlingsfase for å løsningsoptimalisere prosjektet.

Ved ferdigstillelse vil nybygget inneholde 96 nye sykehjemsplasser, inkludert en avdeling for yngre demente. Totalt omfatter prosjektet et nybygg over fire etasjer pluss parkeringskjeller på totalt 12 315 m2. Prosjektet er tenkt gjennomført som utslippsfri byggeplass og skal dokumenteres i henhold til BREEAM-NOR v6.0 «Very good».

Ruta har lang og bred erfaring med bygging av helsebygg og vil ved overlevering i 2025 ha bygd omsorgsboliger og helsehus kontinuerlig i 11 år.

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, ser frem til ett nytt samarbeidet med Trondheim kommune;

 «Dette er et viktig prosjekt for både Ruta og Trondheim kommune. Trondheim kommune trenger flere sykehjemsplasser for å møte eldrebølgen og helse- og omsorg er en prosjektkategori vi i Ruta har lang og god erfaring med. Vi ser frem til å benytte denne kompetansen i utviklingen av prosjektet i samarbeid med Trondheim Kommune».  

Også prosjektleder for Trondheim Kommune, Gunhild Brandtzæg Arnstad, var glad for at avtalen nå er signert og ser frem til å styrke tilbudet til de eldre i kommunen.

«Trondheim kommune vil oppleve stor vekst i antall eldre framover. Det er derfor viktig at kommunen er godt rustet til de framtidige endringene i demografien. Utvidelsen av Dragvoll helse- og velferdssenter vil løse utfordringen knyttet til kommunens behov for interimsykehjem, samt erstatte uhensiktsmessige sykehjemsplasser. Det er derfor et veldig viktig prosjekt for Trondheim kommune.

Trondheim kommune har høye ambisjoner, både når det gjelder innhold og kvalitet i våre formålsbygg, men også på området klima- og miljø. Vi ser fram til å starte en spennende og utfordrende prosess basert på godt samarbeid og tillit. Vi er trygge på at vi, sammen med Ruta Entreprenør, skal skape en god felles plattform for samhandling som utgangspunkt for videre utvikling av prosjektet».

Ruta Entreprenør og Eidsvoll Kommune har signert kontrakt om bygging av Sundet Omsorgsbygg.

Ruta Entreprenør og Eidsvoll kommune signerte 19. juli kontrakten om bygging av Sundet omsorgsbygg. Bygget på ca. 7200 kvm vil romme 48 nye omsorgsboliger i tillegg til dagsenter, kafe, hobbyrom, treningssenter og kontorer. Kontraktsverdien er på ca. 200 millioner kroner eks. mva.

Avdelingsleder for i Ruta Entreprenør, Jan Helge Kristiansen er veldig fornøyd med å kunne dele nyheten om at kontrakten med Eidsvoll Kommune er underskrevet:

 “Det er med stor glede vi har signert kontrakt med Eidsvoll Kommune. Prosjektet passer veldig godt inn i vår videre satsning på Østlandet og det er en prosjektkategori vi har lang og god erfaring med. Vi ser frem til å komme i gang med prosjektet».

Også prosjektleder for Eidsvoll kommune, Jan-Henrik Rognved, var glad for at kontakten nå er signert og ser frem til å styrke tilbudet til de eldre i kommunen.

«Eidsvoll kommune er godt fornøyd med ha inngått kontrakt med Ruta Entreprenør for dette
prosjektet. Dette blir et godt tilbud til eldre i kommunen som fremdeles stort sett kan klare seg selv.
Vi mener bygget har fått en ideell plassering med gangavstand til både butikker, kafeer, legekontor, vinmonopol og NAV for å nevne noe. Vi ønsker Ruta lykke til med gjennomføringen av Sundet omsorgsbygg og ser fram til et tett og godt samarbeid i gjennomføringsfasen»

Detaljprosjektering er allerede påbegynt og det er planlagt gravestart i september. Ferdigstillelse av prosjektet er satt til juni 2024.

 

Ruta signerte kontrakt om bygging av Fløy A ved Ocean Space Center

Statsbygg og Ruta signerte 21. juni 2022 en avtale om byggingen av Fløy A ved Ocean Space Center i Trondheim.

Ocean Space Centre blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning og skal bidra til utvikling og omstilling av havnæringene.

Administrerende direktør i Ruta, Rune Storm:

«Vi er stolt over at en lokal entreprenør vinner frem i en så stor og prestisjetung konkurranse. Dette er en stor milepæl for Ruta som selskap og vi takker Statsbygg for tilliten. Vi ser nå frem til å få igangsatt solid prosjektgjennomføring og det videre samarbeidet med alle involverte i prosjektet»

Ruta Entreprenør signerte kontrakt med Studentersamfundet i Trondhjem

Ruta Entreprenør og Studentersamfundet har skrevet under kontrakt for å bygge et etterlengtet tilbygg.

Ruta Entreprenør signerte kontrakt med Studentersamfundet i Trondhjem 19. februar 2022 for bygging av tilbygget til Studentersamfundet. Kontrakten er en totalentreprise på 173 millioner ekskl. mva, og inkludert opsjoner, inventar og øvrig arbeid i forbindelse med nybygget kommer budsjettet på 245 millioner kroner inkludert mva.

Administrerende direktør i Ruta, Rune Storm, var veldig glad for kontraktsigneringen:

«For en trønder-eid totalentreprenør er dette et ærefult oppdrag. Samfundet er et av de mest ikoniske og kjente byggverkene i Trondheim og Ruta er veldig stolte over muligheten til å være med på denne utbyggingen».

 

foto.samfundet.no

 

Studentersamfundet stod ferdig i 1929 og har vært studentenes storstue siden den gang. I løpet av årene har det blitt over 40 000 studenter i byen og det har vist seg at Studentersamfundet må utvides. De første tegningene for et slikt tilbygg kom på 60-tallet, men det er ikke før i dag det faktisk er mulig å realisere.

Det nye tilbygget blir på omtrent 4000 kvm, som øker arealet på Studentersamfundet som i dag er på cirka 6000 kvm. En så stor økning i areal gir enormt mange nye muligheter til å gjøre mer av det man allerede gjør. Det nye tilbygget skal blant annet fylles med en blackbox, ny konsertscene, nye barer og serveringsteder. Dette er det studentene trenger, nå blir det plass til flere gjester og flere frivillige.

 

foto.samfundet.no

 

Studentersamfundet er et signalbygg i Trondheim og det er Eggen arkitekter som har tegnet tilbygget. Sammen med Samfundet har de klart å finne balansen mellom å tilpasse seg det nåværende bygget og samtidig lage et bygg for fremtiden.

Finansiering av tilbygget er et samarbeid mellom mange parter: NTNU, Studentsamskipnaden i Trondhjem, Gjøvik og Ålesund, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Kunnskapsdepartementet, Reitangruppen og Studentersamfundet selv.

«Dette betyr oppfyllelsen av en snart 70 år gammel studentdrøm. Med utvidelsen vil tusenvis av nye studenter få plass i byens Storstue. Dette er helt rått, og det føles litt uvirkelig at vi denne våren skal sette spaden i jorda. Tusen takk for den enorme innsatsen medlemmene og de frivillige har lagt ned for å få dette til å skje.» sier leder for Studentersamfundet Fredrik E. Akre.

 

Illustrasjon fra Eggen Arkitekter.

 

Området tilbygget skal bygges på kategoriseres som et kvikkleireområde og det er derfor allerede utført en fylling mot Nidelva for å sikre tomten. Dette har skapt mer sikkerhet i prosjektet og et nytt parkområde ved elven.

Byggestart er planlagt til april 2022 og forventet overtagelse i januar 2024.

Ruta Entreprenør bygger Johan Bojer videregående skole

Ruta Entreprenør og Trøndelag fylkeskommune signerte torsdag 1. juli kontrakt for bygging av Johan Bojer videregående skole i Vanvikan. Kontraktsverdien er på 215 millioner kroner ekskl. mva.

Skolen blir et nullutslippsbygg i driftsfase iht. ZEB-O. Gjennom utstrakt bruk av massivtre, lavkarbonbetong og bevisst forhold til alle materialvalg oppnås et redusert klimagassfotavtrykk på over 50 %. Dette utgjør omtrent 1 200 tonn CO2 ekvivalenter. Til oppvarming vil skolen benytte en varmekollekter i sjø, samt solceller for energiproduksjon.  Som en del av avtalen inngår Ruta en EPC kontrakt med 5 års varighet som forplikter entreprenøren vedrørende faktisk energiforbruk.

Etter 18 måneder samspill mellom partene er prosjektutvikler Tommy Endré Jensen fornøyd med at fase 1 av samspillet nå er videreført i  en kontrakt om utførelse:

«Vi har fulgt tiltenkt gjennomføringsplan, med samspill i verdifase, konseptutvikling og konseptbearbeiding. Samspillet har vært preget av åpenhet og tillit. Prosjektet har svært høy måloppnåelse på energi- og miljøambisjoner, brukernes effektmål, fremdrift og kostnad».

 

Samspillsfasen er gjennomført sammen med HUS arkitekter, Multiconsult, Flow VVS, OneCo, Schneider Electric, Splitkon og pedagog Marius Thorvaldsen.
Tommy Endré Jensen og prosjekteringsleder Øyvind Matheson Bones hos Ruta Entreprenør er samstemt i at samspillsfasen har vært spennende, utfordrende og lærerik.

«Jeg ønsker å takke både oppdragsgiver og kontraktsmedhjelpere for en vellykket utviklingsfase i samspill. Vi anser det som en tillitserklæring at Trøndelag fylkeskommune viderefører samspillet i en målprisbasert kontrakt for utførelsesfasen» avslutter Jensen.

 

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommune er fornøyd med at man gjennom et tett samspill i utviklingsfase med Ruta nå er klar for byggestart, med planlagt åpning til skolestart høsten 2023.

«Fylkeskommunen ønsker ved etablering av ny Johan Bojer VGS i Vanvikan å ivareta mangfoldet, bli attraktiv i nærmiljøet og ha faglig fokus på 21. århundres kompetansekrav. Bygget har høye miljøambisjoner og skal tilfredsstille fylkeskommunens krav til nullutslipp av klimagass for nybyggingsprosjekter» sier Venås.

 

Opparbeidelsen av tomt med utfylling i sjø er under utførelse og gjennomføres som en egen entreprise.
Planlagt byggestart på tomten er i oktober 2021, med overlevering av skolebygget 1. mars 2023.

 

Kontraktsignering: Fra venstre Rune Storm, administrerende direktør Ruta Entreprenør og Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune.

 

Illustrasjon Johan Bojer videregående skole, HUS Arkitekter.

Ruta Entreprenør og Trøndelag Fylkeskommune signerte kontrakt om Oppdal VGS

Ruta Entreprenør og Trøndelag Fylkeskommune signerte mandag 21. juni totalentreprisekontrakt vedrørende Oppdal videregåendeskole.

Kontrakten omhandler ombygging av totalt 6300 m2, herav 1950 m2 med større ombygging av eksisterende bygg og mindre lokale tiltak på de resterende 4350 m2.
I tillegg til ombyggingen skal det også oppføres ett nybygg på 1050 m2, BA-bygget, rett nord for eksisterende bygningsmasse.

På BA-bygget skal det etableres solceller på taket, bygget skal bygges som ett nullutslipp bygg med en sertifisering på ZEB-0 nivå.

Skolen skal være i drift under hele byggeprosjektet, og det søkes i prosjektet å minimere behovet for midlertidigheter og provisorier gjennom byggeprosessen

Kontraktsummen er på cirka 100 millioner kroner inkl. mva.

 

 

Ruta Entreprenør bygger om Nannestad kommunehus

Ruta Entreprenør og Nannestad kommune har inngått avtale om rehabilitering og utbygging av Nannestad kommunehus. Kontraktsum er på cirka 180 millioner kroner eks. mva.

 

Prosjektet omhandler rehabilitering av det eksisterende kommunehuset på ca. 4500 BTA. I tillegg skal det øst for eksisterende bygg tilknyttes et nytt bibliotek med blant annet kantine, samt flere møterom over to etasjer. Videre skal biblioteket tilknyttes en ny kontorfløy over tre etasjer med teknisk rom i en 4. etasje. Total omhandler prosjekt om- og utbygging av ca. 7300 BTA.

 

Ordfører Hans Thue ser frem til samarbeidet med entreprenør i prosjektet, og sier følgende: «Vi er veldig glade for å komme i gang med ut- og ombyggingen av kommunehuset. Det er et stort og omfattende rehabiliteringsprosjekt som nå settes i gang, og ett av målene er å utvikle kommunehuset som kulturarena og et møtested som styrker lokalsamfunnet. Kommunens ansatte har igjennom mange år hatt kontorer med svært dårlig standard. En oppgradering er nå nødvendig, og det blir fint å kunne nå samle kommunens ansatte under samme tak».

 

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, var også veldig fornøyd med resultatet av anbudskonkurransen;

 

«Dette var tidlig ett prosjekt som fanget vår interesse, og vi har jobbet hardt over lang tid for å finne de beste løsningene. Prosjektet passer godt inn i Ruta sin strategi for videre vekst på Østlandet og vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet».

 

Oppstart på byggeplass vil være i juni 2021, med forventet overlevering i mars 2023.