Kontaktpersoner Oslo

Jan Helge Kristiansen

Produksjonssjef
91 53 71 82
jhk@ruta.no

Jørn André Hugdal

Leder kalkulasjon og innkjøp
908 32 884
jorn@ruta.no

Adressen til vårt Oslo-kontor er: Karoline Kristiansens vei 3, 0661 Oslo.