Kontaktpersoner Oslo

Jan Helge Kristiansen

Produksjonssjef / avd. leder Oslo
915 37 182
jhk@ruta.no

Atle Tvinnereim

Avd.leder HMS og KS
906 26 908
atle@ruta.no

Jørn André Hugdal

Avd.leder kalkulasjon og innkjøp
908 32 884
jorn@ruta.no

Victoria Leivestad

Miljø – og bærekraftsleder
988 51 794
victoria@ruta.no

Adressen til vårt Oslo-kontor er: Karoline Kristiansens vei 3, 0661 Oslo.