Kategori: Slide

«Liten nok til å lytte, stor nok til å levere»

 

Ruta har gått fra å være en liten bedrift i Trøndelag med små entrepriser ute i fylket til nå å vinne store anbud sentralt i Trondheim og på Østlandet. Med denne suksessen skal vi huske hvor vi kommer fra og hvorfor vi lykkes. 

Vi har vært gode til å lytte til ansatte og samarbeidspartnere med deres kompetanse og erfaringer. Samtidig har vi vært gode på bruke dette til å levere prosjekter etter forventninger og målpris. Slik har vi utviklet oss og blitt bedre og det skal vi fortsette med!

Å være liten handler også om hvordan vi strukturerer organisasjonen. Til tross for stor vekst ønsker vi å opprettholde en flat struktur med kort vei til beslutninger. Vi trives med å være lettbeinte og ønsker at våre ansatte skal føle at det er gjennomslagskraft og støtte i organisasjonen når de trenger det. 

Dette er en stor del av vår suksessfaktor og gjenspeiles også med våre verdier;  kunnskap, engasjement og folkelighet. Sammen utgjør dette den gode og varme arbeidskulturen hos oss i Ruta og driver oss fremover mot nye spennende prosjekter. Alt ved hjelp av mennesker med bred og ulik kunnskap, som har engasjement for faget og som opptrer folkelige med kollegaer og samarbeidspartnere. 

Ruta Entreprenør åpner Osloavdeling

Ruta Entreprenør tar steget videre og etablerer seg med en avdeling i Oslo for å skape ytteligere vekst.

Med en uttalt vekststratergi så ser Ruta hele tiden på muligheter for etableringer ut over Trøndelag.

Oslo har i så måte pekt seg ut som et marked med stort potensiale og hvor aktiviteten vil være høy en god stund framover.

Det er derfor naturlig med en etablering av en avdeling der for å kunne ta deler av dette markedet.

Kontorlokaler er under etablering på Helsfyr med adresse Karoline Kristiansen vei 3, de første ansettelser er gjort og kalkulasjonsavdelingen jobber med å kalkulere flere jobber i området.

Ytterligere informasjon vil komme senere.