Rammeavtaler

PK6A8788Ruta Entreprenør inngår gjerne rammeavtaler med enkletkunder og da spesielt innenfor byggfornyelse og rehabilitering. Dette kan bidra til at våre kunder får forutsigbarhet i forhold til kostnader på vedlikehold og bruksendringer på sine eiendommer og sin bygningsmasse. For kunden vil kontaktpunktet hos Ruta Entreprenør være en dedikert person som får det hele kundeansvaret. Han vil da  ha ansvaret for å skaffe til veie alle nødvendige fag for å gjennomføre oppdraget. Dette sikrer en god og enkel kommunikasjon for kunden.

Ruta Entreprenør har i dag en rammeavtale med Trondheim Kommune som omfatter service og vedlikehold på totalt 202 bygninger. Her inngår skoler, barnehager, sykehjem, boliger, idrettsbygg, marka eiendommer med flere. Denne avtalen har gitt oss god og bred erfaring på denne type samarbeide.