Miljøpolicy Ruta Entreprenør AS

PK6A7968Ruta Entreprenør anerkjenner det faktum at vår virksomhet har påvirkning på det ytre miljøet og bidrar til klimaendringer, både direkte gjennom vår egen aktivitet og indirekte gjennom vårt samarbeid med leverandører, underentreprenører og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor å ta ansvar for miljøet og den påvirkningen vår virksomhet utøver på det.

Som et absolutt minimum skal vi overholde de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende. Vi ønsker likevel å gjøre det bedre enn dette. Vi har derfor forpliktet oss til å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner i prosjektene og i våre produkter og tjenester, ved aktivt å forebygge negativ miljøpåvirkning.

Vi skal hvert år rapportere våre miljøprestasjoner i en årlig miljørapport til stiftelsen Miljøfyrtårn. Ruta Entreprenør er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift, og er medlem av Grønt Punkt Norge. Vi har også et langsiktig mål om at vårt miljøstyringssystem skal bli sertifisert etter ISO 14001.

 

Ruta Entreprenør har et løpende miljøfokus i alle våre prosjekter, spesielt innen følgende områder:

  • Avfallshåndtering
  • Rent Tørt Bygg-metodikk
  • Minimere støv- og støybelastning på nærmiljøet til byggeplassene

 

Våre miljømål er:

  • Årlig sorteringsgrad for avfall på minst 75 %
  • Sørge for at alt farlig avfall tas hånd om på riktig måte
  • Årlig økning i antall leverandører og underentreprenører med miljøsertifisering
  • Påvirke våre leverandører, samarbeidspartnere, underentreprenører og kunder til å ta ansvar for miljøet bl.a. gjennom å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.
  • Minst 5 000 km kjørt med el-bil årlig