Miljø og bærekraftig utvikling

Bygg –og anleggsbransjen etterlater seg et stort klimaavtrykk som bransjen selv har et ansvar for å krympe. BNL anslår at opptil 15 prosent av de norske klimagassutslippene er knyttet til verdikjeden bygg og anlegg. Globalt er tallet mye høyere.

Vi i Ruta Entreprenør skal ta del i det grønne skiftet og inkluderer bærekraftig utvikling i vår strategiplan!

FN har definert 17 bærekraftsmål, som ikke bare tar for seg klima -og miljøutfordringer, men også andre områder av dagens samfunn.

 

Ruta har identifisert fem av FNs bærekraftsmål som vi aktivt skal jobbe med:

 

 

Alle våre ansatte og samarbeidspartnere skal trives på jobb, ha mulighet til utvikling og ha anstendige arbeidsforhold. Mer om Rutas HMS-mål, og rutiner for å oppnå dem, under HMS.

 

Styrking av mangfold og faglærte i byggebransjen:

Forskning viser at en balanse mellom kjønnene, og en kombinasjon av eldre og yngre på arbeidsplassen, bidrar til godt arbeidsmiljø

Byggebransjen trenger flere lærlingplasser og flere faglærte. Ruta tar sin del av ansvaret og bestreber å ha lærlinger til enhver tid i bedriften.
Vi legger til rette for at ansatte skal trives og fortsatt ønske å bli hos oss helt til oppnådd pensjonsalder

 

Målsetninger:

25%

Kvinneandel på minst 25 % av
nyansatte funksjonærer

10%

Andel lærlinger på minst 10%

Gjelder Rutas yrkesarbeidere.

Styrking av miljøarbeidet

Ruta Entreprenør anerkjenner det faktum at vår virksomhet har negativ påvirkning på det ytre miljøet og bidrar til klimaendringer, både direkte gjennom vår egen aktivitet og indirekte gjennom vårt samarbeid med leverandører, underentreprenører og andre samarbeidspartnere.

Vi jobber for å kontinuerlig redusere miljøfotavtrykket vårt, og setter oss konkrete miljømål.

Den beste måten å redusere klimagassutslipp på er å ta vare på det vi har, i stedet for å alltid lage nytt. I Trondheim har Ruta en egen avdeling for rehabilitering av bygg, eller byggfornyelse som vi kaller det. Vi er stolte av vår satsning på dette området!

Generelt skal Ruta jobbe for å redusere miljøfotavtrykket gjennom redusert bruk av betong, øke %-andel lavkarbonbetong, industrialisering og miljøbevisste materialvalg.

Ruta har erfaring fra fossilfrie byggeplasser, byggeplasser med utslippsfri byggvarme/tørk og utslippsfrie bygg i driftsfase. Vi skal aktivt øke vår kunnskap og følge med i utviklingen på disse områdene videre!

 

Målsetninger:

100% sorteringsgrad

Innen 2031

Redusere avfallsmengden
til 20 kg/㎡

Gjelder nybygg innen 2026

100% fossilfri byggvarme- og tørk

Bestrebes på alle våre byggeplasser

Økt satsning på byggfornyelse

Rehabilitere i stedet for å bygge alt nytt

Jobbe for å øke andel lavkarbonbetong

Der hvor betong brukes i våre prosjekter

Verktøy og rutiner:

  • Miljøoppfølgingsplan er standard på de fleste prosjekter
  • Dalux Field for registrering og oppfølging av avvik og kontroller
  • Cobuilder Collaborate med produktliste og stoffkartotek. Varsler ved avvik og gir oss mulighet for enkel substitusjonsvurdering.
  • Cobuilder Collaborate gir dokumentasjon på lavemitterende materialer og fravær av stoffer på A20-listen (helse- og miljøfarlige stoffer).
  • Dedikert HMS-koordinator på byggeplassen følger opp daglig.
  • HMS-leder utfører jevnlige kontroller og følger opp måltallene månedlig.
  • Oppstartsmøte med klargjøring av alle miljø-rutiner, og gjennomgang av miljøoppfølgingsplan (MOP).

Vi rapporterer våre miljøprestasjoner i en årlig miljørapport til stiftelsen Miljøfyrtårn. Ruta Entreprenør er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift, og er medlem av Grønt Punkt Norge. Vi har også et langsiktig mål om at vårt miljøstyringssystem skal bli sertifisert etter ISO 14001.

 

 

 

Se sertifikat og medlemsbevis under Godkjenninger