Forfatter: Ruta AS

Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.

RUTA bygger nytt helsebygg for Trondheim kommune

Ruta Entreprenør og Trondheim Kommune signerte 29. mars intensjonsavtalen om bygging av Dragvoll 2 helse- og velferdssenter. Kontraktens verdi er på cirka 345 millioner eks. mva. Det nye senteret‏‏‎‪‪‎‎‎‎‏‪‏‏‪‏‏‎ skal bygges sammen med eksisterende helse- og velferdssenter på Dragvoll. Partene starter nå en samhandlingsfase for å løsningsoptimalisere prosjektet.

Ved ferdigstillelse vil nybygget inneholde 96 nye sykehjemsplasser, inkludert en avdeling for yngre demente. Totalt omfatter prosjektet et nybygg over fire etasjer pluss parkeringskjeller på totalt 12 315 m2. Prosjektet er tenkt gjennomført som utslippsfri byggeplass og skal dokumenteres i henhold til BREEAM-NOR v6.0 «Very good».

Ruta har lang og bred erfaring med bygging av helsebygg og vil ved overlevering i 2025 ha bygd omsorgsboliger og helsehus kontinuerlig i 11 år.

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, ser frem til ett nytt samarbeidet med Trondheim kommune;

 «Dette er et viktig prosjekt for både Ruta og Trondheim kommune. Trondheim kommune trenger flere sykehjemsplasser for å møte eldrebølgen og helse- og omsorg er en prosjektkategori vi i Ruta har lang og god erfaring med. Vi ser frem til å benytte denne kompetansen i utviklingen av prosjektet i samarbeid med Trondheim Kommune».  

Også prosjektleder for Trondheim Kommune, Gunhild Brandtzæg Arnstad, var glad for at avtalen nå er signert og ser frem til å styrke tilbudet til de eldre i kommunen.

«Trondheim kommune vil oppleve stor vekst i antall eldre framover. Det er derfor viktig at kommunen er godt rustet til de framtidige endringene i demografien. Utvidelsen av Dragvoll helse- og velferdssenter vil løse utfordringen knyttet til kommunens behov for interimsykehjem, samt erstatte uhensiktsmessige sykehjemsplasser. Det er derfor et veldig viktig prosjekt for Trondheim kommune.

Trondheim kommune har høye ambisjoner, både når det gjelder innhold og kvalitet i våre formålsbygg, men også på området klima- og miljø. Vi ser fram til å starte en spennende og utfordrende prosess basert på godt samarbeid og tillit. Vi er trygge på at vi, sammen med Ruta Entreprenør, skal skape en god felles plattform for samhandling som utgangspunkt for videre utvikling av prosjektet».

Ruta Entreprenør og Eidsvoll Kommune har signert kontrakt om bygging av Sundet Omsorgsbygg.

Ruta Entreprenør og Eidsvoll kommune signerte 19. juli kontrakten om bygging av Sundet omsorgsbygg. Bygget på ca. 7200 kvm vil romme 48 nye omsorgsboliger i tillegg til dagsenter, kafe, hobbyrom, treningssenter og kontorer. Kontraktsverdien er på ca. 200 millioner kroner eks. mva.

Avdelingsleder for i Ruta Entreprenør, Jan Helge Kristiansen er veldig fornøyd med å kunne dele nyheten om at kontrakten med Eidsvoll Kommune er underskrevet:

 “Det er med stor glede vi har signert kontrakt med Eidsvoll Kommune. Prosjektet passer veldig godt inn i vår videre satsning på Østlandet og det er en prosjektkategori vi har lang og god erfaring med. Vi ser frem til å komme i gang med prosjektet».

Også prosjektleder for Eidsvoll kommune, Jan-Henrik Rognved, var glad for at kontakten nå er signert og ser frem til å styrke tilbudet til de eldre i kommunen.

«Eidsvoll kommune er godt fornøyd med ha inngått kontrakt med Ruta Entreprenør for dette
prosjektet. Dette blir et godt tilbud til eldre i kommunen som fremdeles stort sett kan klare seg selv.
Vi mener bygget har fått en ideell plassering med gangavstand til både butikker, kafeer, legekontor, vinmonopol og NAV for å nevne noe. Vi ønsker Ruta lykke til med gjennomføringen av Sundet omsorgsbygg og ser fram til et tett og godt samarbeid i gjennomføringsfasen»

Detaljprosjektering er allerede påbegynt og det er planlagt gravestart i september. Ferdigstillelse av prosjektet er satt til juni 2024.

 

Ruta signerte kontrakt om bygging av Fløy A ved Ocean Space Center

Statsbygg og Ruta signerte 21. juni 2022 en avtale om byggingen av Fløy A ved Ocean Space Center i Trondheim.

Ocean Space Centre blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning og skal bidra til utvikling og omstilling av havnæringene.

Administrerende direktør i Ruta, Rune Storm:

«Vi er stolt over at en lokal entreprenør vinner frem i en så stor og prestisjetung konkurranse. Dette er en stor milepæl for Ruta som selskap og vi takker Statsbygg for tilliten. Vi ser nå frem til å få igangsatt solid prosjektgjennomføring og det videre samarbeidet med alle involverte i prosjektet»

Ruta Entreprenør signerte kontrakt med Studentersamfundet i Trondhjem

Ruta Entreprenør og Studentersamfundet har skrevet under kontrakt for å bygge et etterlengtet tilbygg.

Ruta Entreprenør signerte kontrakt med Studentersamfundet i Trondhjem 19. februar 2022 for bygging av tilbygget til Studentersamfundet. Kontrakten er en totalentreprise på 173 millioner ekskl. mva, og inkludert opsjoner, inventar og øvrig arbeid i forbindelse med nybygget kommer budsjettet på 245 millioner kroner inkludert mva.

Administrerende direktør i Ruta, Rune Storm, var veldig glad for kontraktsigneringen:

«For en trønder-eid totalentreprenør er dette et ærefult oppdrag. Samfundet er et av de mest ikoniske og kjente byggverkene i Trondheim og Ruta er veldig stolte over muligheten til å være med på denne utbyggingen».

 

foto.samfundet.no

 

Studentersamfundet stod ferdig i 1929 og har vært studentenes storstue siden den gang. I løpet av årene har det blitt over 40 000 studenter i byen og det har vist seg at Studentersamfundet må utvides. De første tegningene for et slikt tilbygg kom på 60-tallet, men det er ikke før i dag det faktisk er mulig å realisere.

Det nye tilbygget blir på omtrent 4000 kvm, som øker arealet på Studentersamfundet som i dag er på cirka 6000 kvm. En så stor økning i areal gir enormt mange nye muligheter til å gjøre mer av det man allerede gjør. Det nye tilbygget skal blant annet fylles med en blackbox, ny konsertscene, nye barer og serveringsteder. Dette er det studentene trenger, nå blir det plass til flere gjester og flere frivillige.

 

foto.samfundet.no

 

Studentersamfundet er et signalbygg i Trondheim og det er Eggen arkitekter som har tegnet tilbygget. Sammen med Samfundet har de klart å finne balansen mellom å tilpasse seg det nåværende bygget og samtidig lage et bygg for fremtiden.

Finansiering av tilbygget er et samarbeid mellom mange parter: NTNU, Studentsamskipnaden i Trondhjem, Gjøvik og Ålesund, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Kunnskapsdepartementet, Reitangruppen og Studentersamfundet selv.

«Dette betyr oppfyllelsen av en snart 70 år gammel studentdrøm. Med utvidelsen vil tusenvis av nye studenter få plass i byens Storstue. Dette er helt rått, og det føles litt uvirkelig at vi denne våren skal sette spaden i jorda. Tusen takk for den enorme innsatsen medlemmene og de frivillige har lagt ned for å få dette til å skje.» sier leder for Studentersamfundet Fredrik E. Akre.

 

Illustrasjon fra Eggen Arkitekter.

 

Området tilbygget skal bygges på kategoriseres som et kvikkleireområde og det er derfor allerede utført en fylling mot Nidelva for å sikre tomten. Dette har skapt mer sikkerhet i prosjektet og et nytt parkområde ved elven.

Byggestart er planlagt til april 2022 og forventet overtagelse i januar 2024.

Ruta Entreprenør bygger Johan Bojer videregående skole

Ruta Entreprenør og Trøndelag fylkeskommune signerte torsdag 1. juli kontrakt for bygging av Johan Bojer videregående skole i Vanvikan. Kontraktsverdien er på 215 millioner kroner ekskl. mva.

Skolen blir et nullutslippsbygg i driftsfase iht. ZEB-O. Gjennom utstrakt bruk av massivtre, lavkarbonbetong og bevisst forhold til alle materialvalg oppnås et redusert klimagassfotavtrykk på over 50 %. Dette utgjør omtrent 1 200 tonn CO2 ekvivalenter. Til oppvarming vil skolen benytte en varmekollekter i sjø, samt solceller for energiproduksjon.  Som en del av avtalen inngår Ruta en EPC kontrakt med 5 års varighet som forplikter entreprenøren vedrørende faktisk energiforbruk.

Etter 18 måneder samspill mellom partene er prosjektutvikler Tommy Endré Jensen fornøyd med at fase 1 av samspillet nå er videreført i  en kontrakt om utførelse:

«Vi har fulgt tiltenkt gjennomføringsplan, med samspill i verdifase, konseptutvikling og konseptbearbeiding. Samspillet har vært preget av åpenhet og tillit. Prosjektet har svært høy måloppnåelse på energi- og miljøambisjoner, brukernes effektmål, fremdrift og kostnad».

 

Samspillsfasen er gjennomført sammen med HUS arkitekter, Multiconsult, Flow VVS, OneCo, Schneider Electric, Splitkon og pedagog Marius Thorvaldsen.
Tommy Endré Jensen og prosjekteringsleder Øyvind Matheson Bones hos Ruta Entreprenør er samstemt i at samspillsfasen har vært spennende, utfordrende og lærerik.

«Jeg ønsker å takke både oppdragsgiver og kontraktsmedhjelpere for en vellykket utviklingsfase i samspill. Vi anser det som en tillitserklæring at Trøndelag fylkeskommune viderefører samspillet i en målprisbasert kontrakt for utførelsesfasen» avslutter Jensen.

 

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommune er fornøyd med at man gjennom et tett samspill i utviklingsfase med Ruta nå er klar for byggestart, med planlagt åpning til skolestart høsten 2023.

«Fylkeskommunen ønsker ved etablering av ny Johan Bojer VGS i Vanvikan å ivareta mangfoldet, bli attraktiv i nærmiljøet og ha faglig fokus på 21. århundres kompetansekrav. Bygget har høye miljøambisjoner og skal tilfredsstille fylkeskommunens krav til nullutslipp av klimagass for nybyggingsprosjekter» sier Venås.

 

Opparbeidelsen av tomt med utfylling i sjø er under utførelse og gjennomføres som en egen entreprise.
Planlagt byggestart på tomten er i oktober 2021, med overlevering av skolebygget 1. mars 2023.

 

Kontraktsignering: Fra venstre Rune Storm, administrerende direktør Ruta Entreprenør og Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune.

 

Illustrasjon Johan Bojer videregående skole, HUS Arkitekter.

Ruta Entreprenør og Trøndelag Fylkeskommune signerte kontrakt om Oppdal VGS

Ruta Entreprenør og Trøndelag Fylkeskommune signerte mandag 21. juni totalentreprisekontrakt vedrørende Oppdal videregåendeskole.

Kontrakten omhandler ombygging av totalt 6300 m2, herav 1950 m2 med større ombygging av eksisterende bygg og mindre lokale tiltak på de resterende 4350 m2.
I tillegg til ombyggingen skal det også oppføres ett nybygg på 1050 m2, BA-bygget, rett nord for eksisterende bygningsmasse.

På BA-bygget skal det etableres solceller på taket, bygget skal bygges som ett nullutslipp bygg med en sertifisering på ZEB-0 nivå.

Skolen skal være i drift under hele byggeprosjektet, og det søkes i prosjektet å minimere behovet for midlertidigheter og provisorier gjennom byggeprosessen

Kontraktsummen er på cirka 100 millioner kroner inkl. mva.

 

 

Ruta Entreprenør bygger om Nannestad kommunehus

Ruta Entreprenør og Nannestad kommune har inngått avtale om rehabilitering og utbygging av Nannestad kommunehus. Kontraktsum er på cirka 180 millioner kroner eks. mva.

 

Prosjektet omhandler rehabilitering av det eksisterende kommunehuset på ca. 4500 BTA. I tillegg skal det øst for eksisterende bygg tilknyttes et nytt bibliotek med blant annet kantine, samt flere møterom over to etasjer. Videre skal biblioteket tilknyttes en ny kontorfløy over tre etasjer med teknisk rom i en 4. etasje. Total omhandler prosjekt om- og utbygging av ca. 7300 BTA.

 

Ordfører Hans Thue ser frem til samarbeidet med entreprenør i prosjektet, og sier følgende: «Vi er veldig glade for å komme i gang med ut- og ombyggingen av kommunehuset. Det er et stort og omfattende rehabiliteringsprosjekt som nå settes i gang, og ett av målene er å utvikle kommunehuset som kulturarena og et møtested som styrker lokalsamfunnet. Kommunens ansatte har igjennom mange år hatt kontorer med svært dårlig standard. En oppgradering er nå nødvendig, og det blir fint å kunne nå samle kommunens ansatte under samme tak».

 

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, var også veldig fornøyd med resultatet av anbudskonkurransen;

 

«Dette var tidlig ett prosjekt som fanget vår interesse, og vi har jobbet hardt over lang tid for å finne de beste løsningene. Prosjektet passer godt inn i Ruta sin strategi for videre vekst på Østlandet og vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet».

 

Oppstart på byggeplass vil være i juni 2021, med forventet overlevering i mars 2023.

 

Ruta Entreprenør og Leangentravets Eiendom signerte kontrakt om byggingen av «Nordens flotteste travanlegg»

Ruta Entreprenør og Leangentravets Eiendom signerte fredag 19. mars kontrakt for bygging av hovedbygning og energisentral ved nye Arena Midt Norge. Arena Midt Norge skal erstatte Leangen Travbane og bygges på Orkanger i Trøndelag.

Utforming og utvikling av hovedbygget har vært en samspillsprosess mellom travet, Ruta og arkitekt Øystein Thommesen siden høsten 2020. Ambisjonen har vært å skape Nordens flotteste travbaneanlegg. Hovedbygningen på ca. 5 800 m2 vil blant annet inneholde 95 stallplasser, garderobeanlegg, restaurant, kurs og konferansefasiliteter, VIP-rom, butikk og takterrasse.

 

Daglig leder i Leangen Travbane, Robert Jakobsen, var svært glad etter at signeringen med Ruta Entreprenør var på plass:

“Det at vi nå har skrevet kontrakt med Ruta og skal i gang med byggingen av en helt unik arena føles utrolig godt. Prosessen frem til i dag har vært lang og krevende, men endelig kan vi se opp og frem».

For Leangentravet Eiendom AS har Asbjørn Opdal vært svært sentral i arbeidet med å få signert denne avtalen, etter at det ble besluttet å selge Leangen Travbane til Leangen Bolig AS.

«Jeg må innrømme at det har vært en omfattende og krevende jobb etter at anlegget på Leangen ble solgt, og da ikke minst med å finne et nytt sted for travsporten. Nå er alt dette historie og vi kan endelig se fremover» sier Asbjørn Opdal med et smil.

«Dette skal være et opplevelsessenter der hesten står i sentrum og har hovedrollen, og anlegget skal brukes til flerbruk hvor alle de sju dagene i uka tas i bruk. Samspillet og utviklingen av hovedbygget har vært spennende og vi ser frem mot byggestart i mai. Vi er stolte av å være med på byggingen av verdens beste travpark», sier Lars Erik Huseby prosjektleder for Ruta Entreprenør.

 

Oppstart byggeplass vil være i mai 2021 med overlevering til BH i mai 2022.
Kontraktsummen er på ca. kr. 130 mill.

Ruta Entreprenør signerte kontrakt med Tangentoppen AS

Ruta Entreprenør og Tangentoppen AS signert 15. mars avtale om utbyggingen av Tangentoppen.

Ruta Entreprenør og prosjektselskapet Tangentoppen AS har signert avtale om prosjektet Tangentoppen. Kontrakten omhandler bygging av 50 leiligheter fordelt på fire blokker med næringsareal i 1. etasje i Nesodden kommune.

 

Prosjektet har salgsstart rett før påske, og med en god forhåndsinteresse er det forventet oppstart byggeplass i løpet av tredje kvartal i 2021.

«Prosjektet vil med grønne og parkmessige kvaliteter, bli et flott tilskudd til Tangen sentrum. Kommunen har ønsket å utvikle gatetunet nord for Tangenten, Nesoddens kommunesenter som en pollinerende og blomstrende park. Når man flytter til Tangentoppen skal man få følelsen av å bo og leve i det grønne, samtidig som man er midt i sentrum av alt hva Nesodden har å by på»
sier Jeannette Wikstrøm fra WIR Arkitekter, ansvarlig arkitekt for regulering og utvikling av prosjektet.

 

Administrerende direktør i Ruta, Rune Storm, var også fornøyd med kontraktinngåelsen:

«Vi er veldig glade for å ha inngått avtale om bygging av Tangentoppen, og vi ser frem til å komme i gang med prosjektet. Det er svært gledelig at vi nå har inngått avtale om vårt første boligprosjekt på Østlandet. Dette er et viktig steg for videre utvikling av vårt avdelingskontoret her nede».

Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 150 millioner kroner eks. mva.

Ruta Entreprenør – Norges eneste selskap som har blitt Gasellebedrift ti år på rad!

Det er med stor glede at Ruta Entreprenør er kåret til «Gaselle-bedrift» for tiende år på rad. Dette som den eneste bedriften i Norge siden Dagens Næringsliv i 2003 begynte å kåre landets mest fremgangsrike bedrifter.

«Tusenvis av norske selskaper har vært kåret til Gaseller de siste årene, men bare ett fåtall har knekt koden med å bli seriegaselle. Ruta Entreprenør er eneste selskap som har klart å bli gaselle 10 år på rad. Selskapet skiller seg ut med sin lineære vekst og klarte i fjor å passere den magiske grensen på én milliard i omsetning» melder Dagens Næringsliv.

I forbindelse med milepælen tok DN en prat med våre to gründere, Rune Storm og Tarjei Finsrud.

Saken som omhandler utviklingen og reisen fra samarbeidet mellom de to først ble inngått i 2004. Blant annet kommer det frem at entreprenørvirksomhet ikke var den opprinnelige grunnen til samarbeidet.

«Under finanskrisen i 2008 stanset alt av eiendomsutvikling opp og vi måtte finne noe å leve av. Løsningen ble å ta spaden i egne hender og etablere entreprenørvirksomhet for å løse egne prosjekter» forklarer Rune.

Dette var starten for Ruta Entreprenør og som for mange andre har det vært en tøff vei;

«Vi startet med to tomme hender. Vi hadde ikke engang 100.000 kroner til å starte et eget selskap så vi kjøpte ett til 30.000 kroner» forteller Tarjei.

I dag leder de hver sin divisjon i Ruta-konsernet, henholdsvis Ruta Entreprenør og Ruta Eiendom.

«Vi har følt oss som underdogs, men som nå har rykket opp til eliteserien. Vi er fortsatt ikke blant de aller største, men underdogfølelsen gir drivkraft til å konkurrere med de aller største og etablere seg i divisjonen» sier Rune Storm administrerende direktør i Ruta Entreprenør.

Dagens Næringsliv har også snakket med Tone S. Ringstad som står bak selskapet Culturengine som har forsket på norske Gaselle-gallerbedrifter. Hun mener at det finnes noen fellestrekk for seriegaseller som har minst tre gasellekåringer bak seg og sier at Samarbeid og stolthet er kjennetegn som ofte går igjen hos seriegaseller.

«Det er stor forskjell på kulturen i første fase av gaselle livet og når de går over til å bli seriegaseller. Det er overraskende store endringer. De går fra kreative måter å gjøre alt for marked og kunden, til å ha en smart plan for hvordan de skal vokse strategisk», sier Ringstad.

Hos Ruta har fotball og konkurransekulturen stått sterkt siden starten av selskapet og de to gründerne tror deres bakgrunn som tidligere selgere har gjort konsertert mer markedsrettet enn om bakgrunnen hadde vært fra bygge bransjen. I dag er Ruta Entreprenør den største Trønderskeide entreprenøren.

«Vi har gått fra  bygge garasjer for privatpersoner til barnehager, skoler og sykehus for det offentlige og bolig og næringsbygg for det private næringslivet.»

Forsker Tone Ringstad mener at det skjer noe i Gasellebedriftene etter fem til syv år.

«Da går den fra å være innovativ og kreativ og utforskende, til å bli opptatt av samarbeid, målrettethet og ansvar. Dette har vi nå dokumentert. Det betyr at hvis du som gaselle ikke er bevisst på denne endringen og bare fortsetter å operere og lede som du har gjort de første årene, kommer du ikke til å bli gaselle igjen. Det ser ut for oss som det krever bevissthet for å legge om fra de første årene til de neste for å lykkes med vekst».

 

Gründerne, Rune Storm og Tarjei Finsrud (Foto: Gunnar Lier, DN)

 

Ved hovedkontoret på Flatåsen står verdiene Kunnskap, Engasjert og Folkelighet skrevet inn på veggen.

«Folkeligheten blir prentet inn, og det handler om hvordan vi fremstår enten det er i kassa på Rema eller når vi kjører rundt i trafikken med egne firmabiler.»

Mot slutten av intervjuet forteller gründerne om det siste året og om veien videre.

«Ruta Entreprenør går inn i det nye året med en historisk høy ordrereserve på ca. 2 milliarder kroner og vi har vi brukt dette koronaåret til å styrke oss kompetanse- og ressursmessig. Vi har investert, omorganisert og styrket organisasjonen for videre vekst»

Hele det spennende intervjuet med våre to grundere finner du bak betalingsmur på denne linken.

Ruta Entreprenør og Heimdal Eiendom satser sammen

Ruta Entreprenør AS har sammen med Heimdal Eiendom gjennom selskapet Sunnlandsskrenten AS inngått avtale om kjøp av Njardarvollen 26 og Sunnlandsskrenten 13.

Målet bak samarbeidet som resulterte i tomtekjøpet i sommer er at man gjennom kjernekompetansen til selskapene ønsker å utnytte synergiene som i dag henholdsvis ligger i å erverve, regulere og oppføre bygg.

«Gjennom samarbeidet med Heimdal Eiendom, en av Midt-Norges ledende aktører på å erverve, utvikle og selge fast eiendom, har vi funnet en samarbeidspartner som utfyller Ruta Entreprenør på en veldig god måte. Vi søker hele tiden etter å finne nye og bedre løsninger, i tillegg til at vi har et langsiktig perspektiv på det arbeidet vi gjør. Sammen med Heimdal Eiendom sin kompetanse og tidlig involvering med bygningsmessige kompetanse ønsker vi å optimalisere kvalitet, miljø og bærekraft i prosjektet.» sier Rune Storm administrerende direktør i Ruta Entreprenør.

Administrerende direktør i Heimdal Eiendom, Ellen Tveit Klingenberg ser frem til samarbeidet med Ruta Entreprenør og utvikling og utbygging av boliger. «Vi utfyller hverandre og vil sammen ha betydelig kompetanse som vi har tro på kan utnyttes i prosessen.»

Eiendommen ligger i et etablert og populært boligområde hvor det ikke lengre er hensiktsmessig å fortsette dagens næringsvirksomhet. Partene har tro på at dette blir et boligprosjekt med svært mange bokvaliteter, og i samsvar med Trondheim kommunens overordnede planer for byvekst og byutvikling.

 

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm sammen med administrerende direktør i Heimdal Eiendom, Ellen Tveit Klingenberg ser fram til å starte samarbeidet og utvikle tomtearealet de har kjøpt sammen.