Forfatter: Martine Heggernes

RUTA og Rett Hjem Bolig signerte kontrakt om bygging av nytt bydelssentrum i Trondheim

Ruta Entreprenør og Saupstad Utvikling signerte onsdag 30. august avtalen om bygging av nye Saupstad Torg.

Hele prosjektet Saupstad Torg består av 257 leiligheter og 6 200 m2 BTA næringsareal over felles parkeringsareal, prosjektet er planlagt gjennomført over to byggetrinn. Denne totalentreprisekontrakten gjelder første byggetrinn som omhandler 119 leiligheter i hus D og E med omkringliggende infrastruktur. Kontraktens totale verdi inkludert opsjon for næringsareal i byggetrinn 2 er på cirka 585 millioner inkl. mva.

Detaljprosjekteringen starter umiddelbart med forventet oppstart byggestart i oktober.

Divisjonsdirektør i Ruta Entreprenør, Jørn André Hugdal, var veldig glad for at avtalen er signert

«Dette er en avtale vi har jobbet med i ett drøyt år og det er veldig gledelig at vi endelig kunne signere avtalen. Jeg må rette en stor takk til Tommy og resten av teamet som har ledet prosessen i mål».

Avdelingsleder Prosjektutvikling i Ruta, Tommy Endré Jensen sier de har snudd de fleste «steiner» for å komme i mål, men gleder seg nå stort over at prosjektet snart er i gang.

«Som Kolstad-gutt har dette vært ett prosjektet jeg har hatt ett stort ønske om å realisere, og dette vil være ett stort løft for lokalsamfunnet på Saupstad og jeg er veldig glad for at det er Ruta som nå skal i gang med det første byggetrinnet. Det har vært en krevende prosess mot mål, men vi lyktes til slutt».

Daglig leder i Rett Hjem Bolig, Christoffer Søbstad, er tilfreds med at prosjektet nå har nådd en ny milepæl og at totalentreprenør er avklart;

«I disse dager er det ikke enkelt å få begge parters kalkyler i mål, men her har vi sammen klart å komme til enighet. Nå ser vi frem til å få på plass de siste salgene som mangler for byggestart i oktober og inviter til visningsdager både 9. september og 16. september. Vi håper at så mange som mulig ønsker å se mer av prosjektet. Dette engasjerer et helt lokalsamfunn og vil ved ferdigstillelse være ett enormt løft for bydelen».

 

«Liten nok til å lytte, stor nok til å levere»

 

Ruta har gått fra å være en liten bedrift i Trøndelag med små entrepriser ute i fylket til nå å vinne store anbud sentralt i Trondheim og på Østlandet. Med denne suksessen skal vi huske hvor vi kommer fra og hvorfor vi lykkes. 

Vi har vært gode til å lytte til ansatte og samarbeidspartnere med deres kompetanse og erfaringer. Samtidig har vi vært gode på bruke dette til å levere prosjekter etter forventninger og målpris. Slik har vi utviklet oss og blitt bedre og det skal vi fortsette med!

Å være liten handler også om hvordan vi strukturerer organisasjonen. Til tross for stor vekst ønsker vi å opprettholde en flat struktur med kort vei til beslutninger. Vi trives med å være lettbeinte og ønsker at våre ansatte skal føle at det er gjennomslagskraft og støtte i organisasjonen når de trenger det. 

Dette er en stor del av vår suksessfaktor og gjenspeiles også med våre verdier;  kunnskap, engasjement og folkelighet. Sammen utgjør dette den gode og varme arbeidskulturen hos oss i Ruta og driver oss fremover mot nye spennende prosjekter. Alt ved hjelp av mennesker med bred og ulik kunnskap, som har engasjement for faget og som opptrer folkelige med kollegaer og samarbeidspartnere.