Forfatter: Martine Heggernes

RUTA med rekordhøy omsetning og ordrereserve

Ruta Entreprenør kan etter første halvår vise til økt omsetning og rekordhøy ordretilgang.

I en tid preget av økonomiske usikkerheter, stigende renter og økende inflasjon, hadde Ruta Entreprenør driftsinntekter i første halvår på 625 millioner kroner. Dette er litt foran bedriftens mål om 1,2 milliarder i omsetning i 2023. Resultatet er også betydelig forbedret fra samme tid i fjor.

Våler ungdomsskole – Illustrasjon Bas Arkitekter

Selskapet kan videre opplyse om en rekordhøy ordretilgang første halvår 2023. Samlet har Ruta nå en ordrereserve på over 3,3 milliarder kroner.

De siste månedene har Ruta sin avdeling på Østlandet inngått kontrakt med Viken Fylkeskommune om utvidelsen av Lørenskog VGS, Asker Kommune om utvidelsen av Hvalstad Skole og Våler Kommune om bygging av Kirkebygden og Våler skoler.

I tillegg til kontraktinngåelsene på Østlandet, har Ruta i Trondheim påbegynt arbeidene på Basseløkka for Fredensborg Bolig og startet utvidelsen av Dragvoll Helse og Velferdssenter for Trondheim kommune. Det er også signert kontrakt med Rett Hjem Bolig om byggingen av Nye Saupstad Torg. Her forventes oppstart byggeplass i løpet av fjerde kvartal 2023.

Nye Saupstad Torg – Illustrasjon Rett Hjem Arkitekter

Markedet har vært vitne til en forverring gjennom sommeren, med alarmerende rapporter om konkurser, oppsigelser og permitteringer. Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm er glad for at de har lyktes i å styrke sin posisjon i en tid preget av utfordringer.  

«Situasjonen i bransjen er krevende, og vi er takknemlige for at vi går inn i dette tøffe markedet med en rekordhøy ordrereserve på hele 3,3 milliarder kroner. Dette tyder på at vi har gjort noe riktig,» sier han.

En viktig del av Ruta Entreprenør sin strategi har vært økt fokus på offentlige prosjekter, samtidig som selskapet også har investert betydelig i kompetanseutvikling de siste årene. Dette inkluderer rekruttering av nyansatte med mer formalkompetanse, videreutdanning av interne ressurser og oppbyggingen av en imponerende referanseliste.

«Vår satsing på kompetanse har gjort oss sterkere og mer konkurransedyktige. Dette gir oss et solid fundament for videre vekst, og vår posisjon som et kompetanse-hus gir våre kunder ekstra trygghet, og er i henhold til våre verdier, Kunnskap, Engasjement og Folkelighet»

Ruta Entreprenør skal fortsette å vokse og i strategiplanen frem mot 2025 er det overordnet målet en omsetning på 2 milliarder.

«Den rekordhøye ordrereserven er med på å sikre våre ansatte arbeidsplasser og et bevis på selskapets evne til å håndtere utfordringer» avslutter Storm.

RUTA utvider Hvalstad Skole for Asker kommune

Ruta Entreprenør og Asker kommune signerte 27. juni totalentreprisekontrakt om utvidelse av Hvalstad Skole. Kontraktens verdi er på cirka 325 millioner eks. mva.

Dagens skoleanlegg ble bygget i 1999 som en to-parallell barneskole, men fungerer i dag som en midlertidig tre-parallell skole med paviljonger og har ca. 400 elever. Etter utvidelsen fra en to-parallell til fire-parallell barneskole vil Hvalstad skole ha økt sin kapasitet til 784 elever, for å imøtekomme kommunen økte behov for skolekapasitet.

Utvidelsen omfatter i tillegg til klasserom, en idrettshall, nye lokaler til SFO og en stor oppgradering av uteområde. Idrettshallen med hallflate på 640 m2 skal tilfredsstille krav om tippemidler.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med en rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kg. avfall pr. BTA.

Hvalstad skole er Ruta sitt første på vestfoldsiden og Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, gleder seg til å bli kjent med et nytt markedsområde, innenfor en kjent prosjektkategori;

 «Vi er veldig glade for å inngå kontrakt med Asker kommune. Vi har lenge ønsket oss et prosjekt i området og Hvalstad skole er innenfor en prosjektkategori vi har lang og god erfaring med. Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til å begynne byggingen av et nytt samfunnsnyttig oppdrag».  

RUTA og Rett Hjem Bolig signerte kontrakt om bygging av nytt bydelssentrum i Trondheim

Ruta Entreprenør og Saupstad Utvikling signerte onsdag 30. august avtalen om bygging av nye Saupstad Torg.

Hele prosjektet Saupstad Torg består av 257 leiligheter og 6 200 m2 BTA næringsareal over felles parkeringsareal, prosjektet er planlagt gjennomført over to byggetrinn. Denne totalentreprisekontrakten gjelder første byggetrinn som omhandler 119 leiligheter i hus D og E med omkringliggende infrastruktur. Kontraktens totale verdi inkludert opsjon for næringsareal i byggetrinn 2 er på cirka 585 millioner inkl. mva.

Detaljprosjekteringen starter umiddelbart med forventet oppstart byggestart i oktober.

Divisjonsdirektør i Ruta Entreprenør, Jørn André Hugdal, var veldig glad for at avtalen er signert

«Dette er en avtale vi har jobbet med i ett drøyt år og det er veldig gledelig at vi endelig kunne signere avtalen. Jeg må rette en stor takk til Tommy og resten av teamet som har ledet prosessen i mål».

Avdelingsleder Prosjektutvikling i Ruta, Tommy Endré Jensen sier de har snudd de fleste «steiner» for å komme i mål, men gleder seg nå stort over at prosjektet snart er i gang.

«Som Kolstad-gutt har dette vært ett prosjektet jeg har hatt ett stort ønske om å realisere, og dette vil være ett stort løft for lokalsamfunnet på Saupstad og jeg er veldig glad for at det er Ruta som nå skal i gang med det første byggetrinnet. Det har vært en krevende prosess mot mål, men vi lyktes til slutt».

Daglig leder i Rett Hjem Bolig, Christoffer Søbstad, er tilfreds med at prosjektet nå har nådd en ny milepæl og at totalentreprenør er avklart;

«I disse dager er det ikke enkelt å få begge parters kalkyler i mål, men her har vi sammen klart å komme til enighet. Nå ser vi frem til å få på plass de siste salgene som mangler for byggestart i oktober og inviter til visningsdager både 9. september og 16. september. Vi håper at så mange som mulig ønsker å se mer av prosjektet. Dette engasjerer et helt lokalsamfunn og vil ved ferdigstillelse være ett enormt løft for bydelen».

 

«Liten nok til å lytte, stor nok til å levere»

 

Ruta har gått fra å være en liten bedrift i Trøndelag med små entrepriser ute i fylket til nå å vinne store anbud sentralt i Trondheim og på Østlandet. Med denne suksessen skal vi huske hvor vi kommer fra og hvorfor vi lykkes. 

Vi har vært gode til å lytte til ansatte og samarbeidspartnere med deres kompetanse og erfaringer. Samtidig har vi vært gode på bruke dette til å levere prosjekter etter forventninger og målpris. Slik har vi utviklet oss og blitt bedre og det skal vi fortsette med!

Å være liten handler også om hvordan vi strukturerer organisasjonen. Til tross for stor vekst ønsker vi å opprettholde en flat struktur med kort vei til beslutninger. Vi trives med å være lettbeinte og ønsker at våre ansatte skal føle at det er gjennomslagskraft og støtte i organisasjonen når de trenger det. 

Dette er en stor del av vår suksessfaktor og gjenspeiles også med våre verdier;  kunnskap, engasjement og folkelighet. Sammen utgjør dette den gode og varme arbeidskulturen hos oss i Ruta og driver oss fremover mot nye spennende prosjekter. Alt ved hjelp av mennesker med bred og ulik kunnskap, som har engasjement for faget og som opptrer folkelige med kollegaer og samarbeidspartnere.