Kontaktpersoner Trondheim

Jan Helge Kristiansen

Produksjonssjef / avd. leder Oslo
915 37 182
jhk@ruta.no

Dag Erik Vårum

Prosjektsjef / Avdelingsleder Trøndelag
909 22 947
dag@ruta.no

Atle Tvinnereim

Avd.leder HMS og KS
906 26 908
atle@ruta.no

Ole Laukholm

Serviceleder byggfornyelse
922 29 815
ole@ruta.no

Lena Valvåg

Leder Personaladministrasjon
908 77 780
lena@ruta.no

Tommy Endrè Jensen

Avd.leder prosjektutvikling
980 94 269
tommy@ruta.no

Jørn André Hugdal

Avd.leder kalkulasjon og innkjøp
908 32 884
jorn@ruta.no

Victoria Leivestad

Miljø – og bærekraftsleder
988 51 794
victoria@ruta.no