Forfatter: Linda Mittet

Ruta Entreprenør bygger nye skoler og idrettsanlegg i Våler

Onsdag 23.08 signerte kommunedirektør Ivar Nævra og Jørn Andrè Hugdal fra Ruta Entreprenør AS kontrakten for utbyggingen av nye skoler og idrettsanlegg i Våler kommune. Oppstarten vil skje i løpet av høsten, med siste ferdigstillelse i september 2025. 

Den totale rammen er på over en halv milliard kroner, noe som gjør dette til den største investeringen i Våler kommune noensinne. Vedtaket om utbyggingen ble gjort av et enstemmig Våler kommunestyre 22. desember 2022. 

Ivar Nævra er klar på at området blir en svært viktig del av det planlagte Våler sentrum. Skoleprosjektet huser viktige sentrumsfunksjoner og vil være samlende for hele kommunen.  

Ordfører Reidar Kaabbel er også svært positiv: «Dette er en stor dag for hele Våler kommune. Jeg håper vi kan oppnå at vår alles nye storstue kan ha et yrende liv med fokus på læring, utvikling, kultur og folkehelse.» 

 

Fra venstre kommunedirektør Ivar Nævra, Reidar Kaabbel – ordfører Våler kommune og Jørn Andrè Hugdal fra Ruta Entreprenør AS.

Åpningssermoni av Johan Bojer videregående skole

25.08 var det åpningssermoni av Johan Bojer VGS, og elevene har allerede rukket å bruke skolen i to uker.

Johan Bojer har vært et samspillsprosjekt gjennom alle faser, med en samspillsfase før bygging på 18 måneder. For oss symboliserer skolen bærekraftig utvikling. Her er det meste tenkt på!

Skolen har 47% reduksjon i klimagassutslipp fra materialbruk målt mot referansebygg 2016 med lik geometri. Skolen er bygget med massivtre og bruk av lavkarbonbetong. Det som også er litt sjeldent med Johan Bojer er at skolen kombinerer avanserte tekniske anlegg med bruk av massivtre. Skolen er også bygget med veggelementer, med en tetthet på bygget på 0,22! Det er ekstremt lavt, og en positiv halvering av kravet i passivhusstandarden. Veggene er kledd med solcellepaneler og termobehandlet treverk.

Energisystemene for skolen er avanserte. Varme hentes fra en sjøvannskollektor med hele 7 km med rør som ligger på 20 meters dyp i Trondheimsfjorden. Ventilasjonsanleggene har SFP på 0,9 – det betyr at svært lite energi benyttes til vifteeffekt. I tillegg er taket og store deler av fasaden til bygget dekket med solcellepanel. Med dette klarer skolen å dekke 100% av sitt energibehov i drift.

Energibehovet til bygget er 215 000 kWh/år. Det er tilsvarende 7 eneboliger og i tillegg produserer bygget altså dette selv. Energibehovet til bygningen er lavere enn 1/3 av en vanlig TEK17-skole!