Forfatter: Ruta AS

Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.

Ruta landet 300-millionerskontrakt for Røros kommune

Røros kommune har tildelt Ruta Entreprenør AS oppdraget med bygging av Øverhagaen Bo- Helse og Velferdssenter. Tilbudssum er på 306 millioner kroner.

Ruta er en entreprenør med god økonomisk soliditet og erfaring innen bygging av helsebygg. Vi starter nå en samspillsprosess mellom våre tjenester og entreprenøren for å utvikle mest mulig gode og hensiktsmessige løsninger i entreprenørens prosjekteringsfase, skriver Røros kommune på sin hjemmeside.

Det nye bygget skal oppføres i bruk av massivtre. Bygget skal inneholde beboerrom, kantine, dagsenter, stuer samt flere mindre arealer til kontorer og andre støttefunksjoner. Areal ca. 9500 m2.

Vi går nå inn i en samspillsfase sammen med Røros kommune med byggestart til våren. Et slikt prosjekt er selvfølgelig attraktivt på mange måter, men passer Ruta godt også med tanke på at vi til våren ferdigstiller Røros videregående skole for Trøndelag fylkeskommune. Organisasjonen vi har på Røros i dag trives godt og ble jublende glad for denne muligheten til å fortatt være stasjonert på Røros uttaler produksjonssjef Jan Helge Kristiansen i Ruta.

Ruta Entreprenør valgt til Ås-prosjekt

Signering av avtale. F.v.: prosjektdirektør Roger Morsund i AFK eiendom FKF, avdelingsleder/prosjektleder Anders Kristiansen fra Ruta Entreprenør Oslo, adm. dir. AFK eiendom FKF og prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde.  Foto: André Strand, AFK eiendom FKF.

Ruta Entreprenør AS blir totalentreprenør for påbygget på Ås videregående skole.

Prosjektet omfatter bygging av en ny etasje (3. etasje) på bygg F med bl. a. undervisningsrom, naturfagrom, lærerarbeidsplasser og et nytt auditorium med om lag 90 plasser. Bygging starter august/september 2018 og skal etter planen være ferdig til skolestart neste år. Undervisningspaviljonger vil fungere som midlertidige lokaler under byggeperioden.

Prosjektet er del av fylkeskommunens prosjekt «Fremtidens skolestruktur mot 2030» for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i Akershus. Utvidelsen vil gi 150 nye elevplasser.

Eiendomsforetaket AFK eiendom FKF er byggherre og leder prosjektet for Akershus fylkeskommune.

Ifølge prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde er det flere spennende og utfordrende sider ved dette prosjektet.

– For det første skal vi bygge i en skole som er delvis i drift. Det er utfordrende blant annet fra et sikkerhetsperspektiv. Faglig er det også utfordrende å bygge oppå et eksisterende bygg, til forskjell fra når vi bygger fra grunnen av. Det er også teknisk krevende å bygge naturfagrom sammenlignet med vanlige undervisningsrom. Men med dyktige kolleger i foretaket og kompetansen til entreprenør skal vi få til dette på en utmerket måte, sier Gåseby Gjerde.

Totalentreprenør for prosjektet er Ruta Entreprenør AS.
Entreprisen har for Ruta en verdi på  kr 50 millioner.

– Dette er en viktig kontrakt for oss. Vi er glad for tilliten som foretaket viser oss og ser frem til det videre samarbeidet, sier avdelingsleder i Ruta Entreprenør Oslo, Anders Kristiansen.

Ruta Entreprenør åpner Osloavdeling

Ruta Entreprenør tar steget videre og etablerer seg med en avdeling i Oslo for å skape ytteligere vekst.

Med en uttalt vekststratergi så ser Ruta hele tiden på muligheter for etableringer ut over Trøndelag.

Oslo har i så måte pekt seg ut som et marked med stort potensiale og hvor aktiviteten vil være høy en god stund framover.

Det er derfor naturlig med en etablering av en avdeling der for å kunne ta deler av dette markedet.

Kontorlokaler er under etablering på Helsfyr med adresse Karoline Kristiansen vei 3, de første ansettelser er gjort og kalkulasjonsavdelingen jobber med å kalkulere flere jobber i området.

Ytterligere informasjon vil komme senere.

Ruta Entreprenør AS blir generalsponsor for Strindheim TF og Strindheim Kunstgress AS.

Gode medspillere er viktig i fotball, både på og utenfor banen. Med ett nytt partnerprogram i sekken har Strindheim brukt 2016 for å få enda flere samarbeidspartnere med på laget. Nylig ble arbeidet kronet med suksess.

31.januar signerte Strindheim TF en avtale som gjør Ruta Entreprenør AS til generalsponsor for klubben. Samtidig signerte Strindheim Kunstgress AS en avtale som gjør Ruta Entreprenør AS til banesponsor for baneselskapet. De to avtalene tilfører fotballen på Strindheim betydelig kraft for videre utvikling. Avtalene har i første omgang en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse. Og begge parter har en klar intensjon om et langsiktig samarbeid.

«Dette er en betydelig avtale for oss, og ikke minst en avtale som tilfører kompetanse, kapasitet og entusiasme for å utvikle klubben. Vi er svært glade for at vi med Ruta Entreprenør AS har fått en samarbeidspartner som er like entusiastiske som oss i å utvikle Strindheim TF og fotballarenaen i bydelen vår. Dette er et viktig steg i vår strategi med å være en bydelsklubb, en utviklingsklubb og en attraktiv klubb. En vital fotballklubb er et attraktivitetselement for bydelen» sier styreleder Christian Haugen i Strindheim TF.

Rune Storm, daglig leder i Ruta Entreprenør AS sier dette om avtalen: «Vi er jo rimelig fotballinteresserte i Ruta. Gjennom vår virksomhet bringer vi også kunnskap innen omdømmebygging og forretningsutvikling til Strindheim, og vi likte bydelsperspektivet for klubben hvor unge talentfulle spillere kan utvikle seg. Strindheim sine representanter fremsto tydelige og ambisiøse, og for oss opplevdes dette profesjonelt og litt annerledes enn de fleste andre sponsor søknader. »

«Hos Strindheim TF fant vi sammenfallende interesser og en samarbeidspartner som står for noe som passer med våre verdier – kunnskap, engasjement og folkelighet. Det er viktig når vi velger samarbeidspartnere» sier Lars Storsve, markedssjef i Ruta Entreprenør AS.

De nesten 1000 utøverne og 150 tillitsvalgte i Strindheim TF og Strindheim Fotball Yngres avdeling får nå Ruta Arena som ny hjemmebane. Gjennom avtalen med Strindheim Kunstgress AS blir dette det nye arenanavnet for de 2 banene som ligger nærmest Leangen ishall og Leangen Travbane.
Styreleder i Strindheim IL og Strindheim Kunstgress AS, Marianne Kartum sier at Ruta Entreprenør AS gjennom avtalen bidrar til en forsterket innsats for utviklingen av fotballanlegget på Leangen. «Med en bydel i vekst og med Leangen Idrettspark i utvikling er det utrolig godt jobbet å få på plass denne avtalen. Det bekrefter at den store fotballaktiviteten i idrettslaget og bydelen er attraktiv for samarbeidspartnere” sier Kartum.

En del av avtalen er øremerket til ekstra spillerutviklingstiltak. Og som en del av samarbeidet opprettes det en egen talentutviklingspris : Ruta Talentpris@Strindheim. 2 spillere vil får overrakt en pris ved en markering på slutten av sesongen. «Dette understøtter vårt fokus på spillerutvikling, som Strindheim har lange og gode tradisjoner for. Få klubber kan vise til å ha levert så mange spillere til Tippeliga, Obosliga og aldersbestemte landslag de siste 10 årene» avslutter Christian Haugen

Ruta Entreprenør skal for Fides AS bygge Fidestunet.

Oppdraget består i å bygge Fidestunet på Stjørdal for å samlokalisere Fides AS sine aktiviteter. B.l.a så vil Stjørdal kommune sitt storkjøkken bli å finne her. Huset har en grunnflate på ca 1800m2 i 2 etg pluss en parkeringskjeller. Totalt blir det ca 5400m2. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting i april 2018.

Ruta Entreprenør utfører dette som en totalentreprise med en kontraktsverdi på 110 mill.