Forfatter: Ruta AS

Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.

Ruta Entreprenør rehabiliterer Nardo Søndre Borettslag

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt på rehabilitering av 8 blokker for Nardo Søndre Borettslag. Arbeidet består i bytte balkonger, vinduer og fasade.
Det skal også settes opp 88 nye garasjeplasser samt opparbeidelse og utvidelse av utearealer som parkeringsplasser og gangveier.

Oppstart for prosjektet er 1 feb 2017 og beregnet byggetid er ca 2 år. Kontraktverdi for Ruta Entreprenør er ca 90 mill.

Ruta Entreprenør bygger Sørborgen Skole for Klæbu Kommune.

Ruta Entreprenør bygger Sørborgen Skole for Klæbu Kommune.

Sørborgen Skole er i dag en barneskole for1-7 trinn. Skolen er planlagt for 75 elever pr trinn og til sammen 525 elever. Ruta Entreprenør skal stå for byggingen av tilbygg beregnet for trinnet 5-7 klasse med 225 elever. Tilbygget blir liggende inntil dagens gymsal som er fra 1967. I tillegg skal avdeling for administresjon og lærerarbeidsplasser bygges om men b.l.a ny planløsning og nytt teknisk anlegg. Alt utomhusarbeid for tilhørende areal inngår også i kontrakten til Ruta Entreprenør.

Børsa Helse

Ruta Entreprenør skal for Skaun Kommune bygge Børsa Helse og Mestringsboliger.

Ruta Entreprenør har nå startet byggingen av Ny Helsevakt for Trondheim Kommune

Vi er nå godt i gang og for de som ferdes i området så vil de etter hvert se at området vil bære preg av det er en byggeplass. Ruta Entreprenør vil gjøre sitt ytterste for at omgivelsene ikke vil merke vesentlig til dette.

Viser ellers til beboerinformasjon som er lagt ut på vår hjemmeside www.ruta.no.

Prosjektet er en totalentreprise for Trondheim Kommune og har for Ruta Entreprenør en verdi på ca 180 mill.

Ferdigstillelse av prosjektet vil være mai 2018

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1 for bygging av Signalbygget. Bygget er et næringsbygg  og ligger kloss opptil E6 øst som er en av byens viktigste innfartsårer.

Bygget vil bli på ca 5300 kvm fordelt på 6 etg med moderne og arealeffektive løsninger.

Entrepriseformen er totalentreprise, byggestart mars 2017, ferdigstillelse mars 2018 og har for Ruta Entreprenør en kontraktsverdi på ca 96 mill.

Beboerinformasjon i forbindelse med bygging av Ny Helsesvakt

Ruta Entreprenør skal for Trondheim kommune bygge Ny  Helsevakt på Øya. Byggingen vil foregå på et område som grenser opp mot en del boliger og privat eiendom.

Vi er opptatt av at det skal være mulig  for områdets beboere å komme i kontakt med de rette personene hos Ruta hvis det skulle være behov for dette. Vi vil derfor på vår hjemmeside ha oppdater informasjon med e-post og telefonnummer  til disse personene. Her vil dere også finne en link inn mot Trondheim kommune sin side hvor de legger ut all informasjon om prosjektet.

Prosjektets kontaktpersoner hos Ruta Entreprenør.

Prosjektleder:
Jan Helge Kristiansen — e-post jhk@ruta.no — tlf. 915 37 182.

Anleggsleder betong:
Øystein Meyer — e-post oystein@ruta.no — tlf. 942 42 451

HMS:
Christian Mulelid — e-post christian@ruta.no — tlf. 952 08 203

Kvalitesikring:
Tore Forbord — e-post tore@ruta.no — tlf. 957 38 044

Følgende link brukes inn til Trondheim Kommune

http://www.tk-prosjekter.com/helsevakt90204921

Logg inn med følgende:

Brukernavn: NaboØya

Passord: NaboØya