Forfatter: Ruta AS

Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!Velkommen til WordPress.

Ruta Entreprenør åpner Osloavdeling

Ruta Entreprenør tar steget videre og etablerer seg med en avdeling i Oslo for å skape ytteligere vekst.

Med en uttalt vekststratergi så ser Ruta hele tiden på muligheter for etableringer ut over Trøndelag.

Oslo har i så måte pekt seg ut som et marked med stort potensiale og hvor aktiviteten vil være høy en god stund framover.

Det er derfor naturlig med en etablering av en avdeling der for å kunne ta deler av dette markedet.

Kontorlokaler er under etablering på Helsfyr med adresse Karoline Kristiansen vei 3, de første ansettelser er gjort og kalkulasjonsavdelingen jobber med å kalkulere flere jobber i området.

Ytterligere informasjon vil komme senere.

Ruta Entreprenør AS blir generalsponsor for Strindheim TF og Strindheim Kunstgress AS.

Gode medspillere er viktig i fotball, både på og utenfor banen. Med ett nytt partnerprogram i sekken har Strindheim brukt 2016 for å få enda flere samarbeidspartnere med på laget. Nylig ble arbeidet kronet med suksess.

31.januar signerte Strindheim TF en avtale som gjør Ruta Entreprenør AS til generalsponsor for klubben. Samtidig signerte Strindheim Kunstgress AS en avtale som gjør Ruta Entreprenør AS til banesponsor for baneselskapet. De to avtalene tilfører fotballen på Strindheim betydelig kraft for videre utvikling. Avtalene har i første omgang en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse. Og begge parter har en klar intensjon om et langsiktig samarbeid.

«Dette er en betydelig avtale for oss, og ikke minst en avtale som tilfører kompetanse, kapasitet og entusiasme for å utvikle klubben. Vi er svært glade for at vi med Ruta Entreprenør AS har fått en samarbeidspartner som er like entusiastiske som oss i å utvikle Strindheim TF og fotballarenaen i bydelen vår. Dette er et viktig steg i vår strategi med å være en bydelsklubb, en utviklingsklubb og en attraktiv klubb. En vital fotballklubb er et attraktivitetselement for bydelen» sier styreleder Christian Haugen i Strindheim TF.

Rune Storm, daglig leder i Ruta Entreprenør AS sier dette om avtalen: «Vi er jo rimelig fotballinteresserte i Ruta. Gjennom vår virksomhet bringer vi også kunnskap innen omdømmebygging og forretningsutvikling til Strindheim, og vi likte bydelsperspektivet for klubben hvor unge talentfulle spillere kan utvikle seg. Strindheim sine representanter fremsto tydelige og ambisiøse, og for oss opplevdes dette profesjonelt og litt annerledes enn de fleste andre sponsor søknader. »

«Hos Strindheim TF fant vi sammenfallende interesser og en samarbeidspartner som står for noe som passer med våre verdier – kunnskap, engasjement og folkelighet. Det er viktig når vi velger samarbeidspartnere» sier Lars Storsve, markedssjef i Ruta Entreprenør AS.

De nesten 1000 utøverne og 150 tillitsvalgte i Strindheim TF og Strindheim Fotball Yngres avdeling får nå Ruta Arena som ny hjemmebane. Gjennom avtalen med Strindheim Kunstgress AS blir dette det nye arenanavnet for de 2 banene som ligger nærmest Leangen ishall og Leangen Travbane.
Styreleder i Strindheim IL og Strindheim Kunstgress AS, Marianne Kartum sier at Ruta Entreprenør AS gjennom avtalen bidrar til en forsterket innsats for utviklingen av fotballanlegget på Leangen. «Med en bydel i vekst og med Leangen Idrettspark i utvikling er det utrolig godt jobbet å få på plass denne avtalen. Det bekrefter at den store fotballaktiviteten i idrettslaget og bydelen er attraktiv for samarbeidspartnere” sier Kartum.

En del av avtalen er øremerket til ekstra spillerutviklingstiltak. Og som en del av samarbeidet opprettes det en egen talentutviklingspris : Ruta Talentpris@Strindheim. 2 spillere vil får overrakt en pris ved en markering på slutten av sesongen. «Dette understøtter vårt fokus på spillerutvikling, som Strindheim har lange og gode tradisjoner for. Få klubber kan vise til å ha levert så mange spillere til Tippeliga, Obosliga og aldersbestemte landslag de siste 10 årene» avslutter Christian Haugen

Ruta Entreprenør skal for Fides AS bygge Fidestunet.

Oppdraget består i å bygge Fidestunet på Stjørdal for å samlokalisere Fides AS sine aktiviteter. B.l.a så vil Stjørdal kommune sitt storkjøkken bli å finne her. Huset har en grunnflate på ca 1800m2 i 2 etg pluss en parkeringskjeller. Totalt blir det ca 5400m2. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting i april 2018.

Ruta Entreprenør utfører dette som en totalentreprise med en kontraktsverdi på 110 mill.

Ruta Entreprenør rehabiliterer Nardo Søndre Borettslag

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt på rehabilitering av 8 blokker for Nardo Søndre Borettslag. Arbeidet består i bytte balkonger, vinduer og fasade.
Det skal også settes opp 88 nye garasjeplasser samt opparbeidelse og utvidelse av utearealer som parkeringsplasser og gangveier.

Oppstart for prosjektet er 1 feb 2017 og beregnet byggetid er ca 2 år. Kontraktverdi for Ruta Entreprenør er ca 90 mill.

Ruta Entreprenør bygger Sørborgen Skole for Klæbu Kommune.

Ruta Entreprenør bygger Sørborgen Skole for Klæbu Kommune.

Sørborgen Skole er i dag en barneskole for1-7 trinn. Skolen er planlagt for 75 elever pr trinn og til sammen 525 elever. Ruta Entreprenør skal stå for byggingen av tilbygg beregnet for trinnet 5-7 klasse med 225 elever. Tilbygget blir liggende inntil dagens gymsal som er fra 1967. I tillegg skal avdeling for administresjon og lærerarbeidsplasser bygges om men b.l.a ny planløsning og nytt teknisk anlegg. Alt utomhusarbeid for tilhørende areal inngår også i kontrakten til Ruta Entreprenør.

Børsa Helse

Ruta Entreprenør skal for Skaun Kommune bygge Børsa Helse og Mestringsboliger.

Ruta Entreprenør har nå startet byggingen av Ny Helsevakt for Trondheim Kommune

Vi er nå godt i gang og for de som ferdes i området så vil de etter hvert se at området vil bære preg av det er en byggeplass. Ruta Entreprenør vil gjøre sitt ytterste for at omgivelsene ikke vil merke vesentlig til dette.

Viser ellers til beboerinformasjon som er lagt ut på vår hjemmeside www.ruta.no.

Prosjektet er en totalentreprise for Trondheim Kommune og har for Ruta Entreprenør en verdi på ca 180 mill.

Ferdigstillelse av prosjektet vil være mai 2018

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1 for bygging av Signalbygget. Bygget er et næringsbygg  og ligger kloss opptil E6 øst som er en av byens viktigste innfartsårer.

Bygget vil bli på ca 5300 kvm fordelt på 6 etg med moderne og arealeffektive løsninger.

Entrepriseformen er totalentreprise, byggestart mars 2017, ferdigstillelse mars 2018 og har for Ruta Entreprenør en kontraktsverdi på ca 96 mill.

Beboerinformasjon i forbindelse med bygging av Ny Helsesvakt

Ruta Entreprenør skal for Trondheim kommune bygge Ny  Helsevakt på Øya. Byggingen vil foregå på et område som grenser opp mot en del boliger og privat eiendom.

Vi er opptatt av at det skal være mulig  for områdets beboere å komme i kontakt med de rette personene hos Ruta hvis det skulle være behov for dette. Vi vil derfor på vår hjemmeside ha oppdater informasjon med e-post og telefonnummer  til disse personene. Her vil dere også finne en link inn mot Trondheim kommune sin side hvor de legger ut all informasjon om prosjektet.

Prosjektets kontaktpersoner hos Ruta Entreprenør.

Prosjektleder:
Jan Helge Kristiansen — e-post jhk@ruta.no — tlf. 915 37 182.

Anleggsleder betong:
Øystein Meyer — e-post oystein@ruta.no — tlf. 942 42 451

HMS:
Christian Mulelid — e-post christian@ruta.no — tlf. 952 08 203

Kvalitesikring:
Tore Forbord — e-post tore@ruta.no — tlf. 957 38 044

Følgende link brukes inn til Trondheim Kommune

http://www.tk-prosjekter.com/helsevakt90204921

Logg inn med følgende:

Brukernavn: NaboØya

Passord: NaboØya