Nyheter

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1 for bygging av Signalbygget. Bygget er et næringsbygg og ligger kloss opptil E6 øst som er en av byens viktigste innfartsårer.

Beboerinformasjon i forbindelse med bygging av Ny Helsesvakt

Ruta Entreprenør skal for Trondheim kommune bygge Ny Helsevakt på Øya. Byggingen vil foregå på et område som grenser opp mot en del boliger og privat eiendom.