Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1 for bygging av Signalbygget. Bygget er et næringsbygg  og ligger kloss opptil E6 øst som er en av byens viktigste innfartsårer.

Bygget vil bli på ca 5300 kvm fordelt på 6 etg med moderne og arealeffektive løsninger.

Entrepriseformen er totalentreprise, byggestart mars 2017, ferdigstillelse mars 2018 og har for Ruta Entreprenør en kontraktsverdi på ca 96 mill.