Ruta Entreprenør har nå startet byggingen av Ny Helsevakt for Trondheim Kommune

Vi er nå godt i gang og for de som ferdes i området så vil de etter hvert se at området vil bære preg av det er en byggeplass. Ruta Entreprenør vil gjøre sitt ytterste for at omgivelsene ikke vil merke vesentlig til dette.

Viser ellers til beboerinformasjon som er lagt ut på vår hjemmeside www.ruta.no.

Prosjektet er en totalentreprise for Trondheim Kommune og har for Ruta Entreprenør en verdi på ca 180 mill.

Ferdigstillelse av prosjektet vil være mai 2018