Ruta Entreprenør rehabiliterer Nardo Søndre Borettslag

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt på rehabilitering av 8 blokker for Nardo Søndre Borettslag. Arbeidet består i bytte balkonger, vinduer og fasade.
Det skal også settes opp 88 nye garasjeplasser samt opparbeidelse og utvidelse av utearealer som parkeringsplasser og gangveier.

Oppstart for prosjektet er 1 feb 2017 og beregnet byggetid er ca 2 år. Kontraktverdi for Ruta Entreprenør er ca 90 mill.