Ruta Entreprenør bygger Sørborgen Skole for Klæbu Kommune.

Ruta Entreprenør bygger Sørborgen Skole for Klæbu Kommune.

Sørborgen Skole er i dag en barneskole for1-7 trinn. Skolen er planlagt for 75 elever pr trinn og til sammen 525 elever. Ruta Entreprenør skal stå for byggingen av tilbygg beregnet for trinnet 5-7 klasse med 225 elever. Tilbygget blir liggende inntil dagens gymsal som er fra 1967. I tillegg skal avdeling for administresjon og lærerarbeidsplasser bygges om men b.l.a ny planløsning og nytt teknisk anlegg. Alt utomhusarbeid for tilhørende areal inngår også i kontrakten til Ruta Entreprenør.