RUTA og Rett Hjem Bolig forlenger samarbeidet på Nye Saupstad Torg

30. august i fjor inngikk Ruta Entreprenør og Saupstad Utvikling avtale om byggetrinn 1 av nye Saupstad Torg. 11. juni i år signerte partene en rekordstor utvidelse av avtalen omhandlende det andre og siste byggetrinnet ved prosjektet. Totalt utgjør den samlede kontraktsummen for prosjektet drøye 840 millioner inkl. mva.

«Dette er en ny milepæl i prosjektet og vi er glade for å kunne fortsette det gode samarbeidet», sier divisjonsdirektør Jørn André Hugdal hos Ruta Entreprenør.

Byggetrinn 2 omfatter rivning av eksisterende bygningsmasse, ca. 6 200 m2 næringsareal og 138 leiligheter. Totalt omhandler prosjektet cirka 36 000 m2, og det vil ved ferdigstillelse utgjøre Saupstads lokale sentrum.

Arbeidene ved byggetrinn 1 er allerede godt i gang. Foto: Ruta

Avdelingsleder Prosjektutvikling i Ruta, Tommy Endré Jensen har ledet prosessen frem til kontraktinngåelse for byggetrinn 2;

«Vi er veldig fornøyde med å kunne fortsette dette prosjektet sammen med Rett Hjem Bolig. Vi har gjennom konstruktivt og målrettet arbeid utviklet og optimalisert prosjektet. For byggetrinn 2 har vi funnet løsninger som sikrer høy kvalitet og en bærekraftig utvikling».

Daglig leder i Rett Hjem Bolig, Christoffer Søbstad, er glad for at partene kom til en enighet om byggetrinn 2.

«Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Ruta frem til nå og er glade for å ha inngått en avtale for hele prosjektet. Saupstad Torg er mer enn bare et boligprosjekt. Det er et byutviklingsprosjekt som vil

fungere som et løft for hele området. Vi tror nye Saupstad Torg vil bidra til å gjøre Saupstad til en enda mer attraktiv bydel å bo i».


Illustrasjon: Rett Hjem Arkitekter
Fra venstre Bjarte Mathias Breivik (Prosjektleder Rett Hjem Bolig), Christoffer Søbstad (Daglig leder Rett Hjem Bolig), Jørn André Hugdal (Divisjonsdirektør Marked & Utvikling, Ruta) og Tommy Endré Jensen (Avdelingsleder Prosjektutvikling, Ruta)