Ruta Entreprenør og Oslobygg inngår kontrakt om byggingen av Kjelsås Omsorg +

Ruta Entreprenør og Oslobygg signerte 2. april kontrakten om å bygge Kjelsås Omsorg +. Kontrakten er en totalentreprise verdt omtrent 400 millioner kroner ekskl. mva.

Avtalen omfatter eiendommene Kjelsåsveien 114-116 og innebærer bygging av 77 omsorgsboliger, aktivitetssenter og base for hjemmetjenesten. I tillegg vil det bli etablert utleiearealer for tjenester som frisør, fotpleie og alternativ behandling.

Divisjonsdirektør Jørn André Hugdal i Ruta Entreprenør uttalte ved kontraktsignering;

 «Vi er svært fornøyde med å bli valgt som entreprenør av Oslobygg for dette viktige prosjektet. Helsebygg er en prosjektkategori Ruta har lang erfaring med og vi gleder oss til å komme i gang med et samfunnsnyttig og bærekraftig prosjekt».

Det nye bygget, med et totalt areal på cirka 10.000 kvadratmeter, skal oppføres med en bærekonstruksjon i massivtre over kjeller av lavkarbonbetong. Energikravet er satt til klasse A – passivhus, og oppvarmingen av bygget vil skje gjennom energibrønner og solceller på tak. Den eksisterende sveitservillaen på tomta vil bli flyttet internt på området som en del av prosjektet.

«Det er godt å komme i gang med gjennomføringen av dette prosjektet. Når vi bygger så tett på naboer, skolevei og trafikk-knutepunkter, vil vi ha et ekstra fokus på sikkerhet i og rundt byggeplassen», sier adm.dir. i Oslobygg, Eli Grimsby.

Prosjektet som i stor grad vil gjennomføres som en utslippsfri byggeplass planlegges ferdigstilt sommeren 2026. 

Blid og fornøyd gjeng på oppstartsmøte 11.04.2024 Foto: Oslobygg