RUTA med rekordhøy omsetning og ordrereserve

Ruta Entreprenør kan etter første halvår vise til økt omsetning og rekordhøy ordretilgang.

I en tid preget av økonomiske usikkerheter, stigende renter og økende inflasjon, hadde Ruta Entreprenør driftsinntekter i første halvår på 625 millioner kroner. Dette er litt foran bedriftens mål om 1,2 milliarder i omsetning i 2023. Resultatet er også betydelig forbedret fra samme tid i fjor.

Våler ungdomsskole – Illustrasjon Bas Arkitekter

Selskapet kan videre opplyse om en rekordhøy ordretilgang første halvår 2023. Samlet har Ruta nå en ordrereserve på over 3,3 milliarder kroner.

De siste månedene har Ruta sin avdeling på Østlandet inngått kontrakt med Viken Fylkeskommune om utvidelsen av Lørenskog VGS, Asker Kommune om utvidelsen av Hvalstad Skole og Våler Kommune om bygging av Kirkebygden og Våler skoler.

I tillegg til kontraktinngåelsene på Østlandet, har Ruta i Trondheim påbegynt arbeidene på Basseløkka for Fredensborg Bolig og startet utvidelsen av Dragvoll Helse og Velferdssenter for Trondheim kommune. Det er også signert kontrakt med Rett Hjem Bolig om byggingen av Nye Saupstad Torg. Her forventes oppstart byggeplass i løpet av fjerde kvartal 2023.

Nye Saupstad Torg – Illustrasjon Rett Hjem Arkitekter

Markedet har vært vitne til en forverring gjennom sommeren, med alarmerende rapporter om konkurser, oppsigelser og permitteringer. Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm er glad for at de har lyktes i å styrke sin posisjon i en tid preget av utfordringer.  

«Situasjonen i bransjen er krevende, og vi er takknemlige for at vi går inn i dette tøffe markedet med en rekordhøy ordrereserve på hele 3,3 milliarder kroner. Dette tyder på at vi har gjort noe riktig,» sier han.

En viktig del av Ruta Entreprenør sin strategi har vært økt fokus på offentlige prosjekter, samtidig som selskapet også har investert betydelig i kompetanseutvikling de siste årene. Dette inkluderer rekruttering av nyansatte med mer formalkompetanse, videreutdanning av interne ressurser og oppbyggingen av en imponerende referanseliste.

«Vår satsing på kompetanse har gjort oss sterkere og mer konkurransedyktige. Dette gir oss et solid fundament for videre vekst, og vår posisjon som et kompetanse-hus gir våre kunder ekstra trygghet, og er i henhold til våre verdier, Kunnskap, Engasjement og Folkelighet»

Ruta Entreprenør skal fortsette å vokse og i strategiplanen frem mot 2025 er det overordnet målet en omsetning på 2 milliarder.

«Den rekordhøye ordrereserven er med på å sikre våre ansatte arbeidsplasser og et bevis på selskapets evne til å håndtere utfordringer» avslutter Storm.