RUTA utvider Hvalstad Skole for Asker kommune

Ruta Entreprenør og Asker kommune signerte 27. juni totalentreprisekontrakt om utvidelse av Hvalstad Skole. Kontraktens verdi er på cirka 325 millioner eks. mva.

Dagens skoleanlegg ble bygget i 1999 som en to-parallell barneskole, men fungerer i dag som en midlertidig tre-parallell skole med paviljonger og har ca. 400 elever. Etter utvidelsen fra en to-parallell til fire-parallell barneskole vil Hvalstad skole ha økt sin kapasitet til 784 elever, for å imøtekomme kommunen økte behov for skolekapasitet.

Utvidelsen omfatter i tillegg til klasserom, en idrettshall, nye lokaler til SFO og en stor oppgradering av uteområde. Idrettshallen med hallflate på 640 m2 skal tilfredsstille krav om tippemidler.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med en rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kg. avfall pr. BTA.

Hvalstad skole er Ruta sitt første på vestfoldsiden og Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, gleder seg til å bli kjent med et nytt markedsområde, innenfor en kjent prosjektkategori;

 «Vi er veldig glade for å inngå kontrakt med Asker kommune. Vi har lenge ønsket oss et prosjekt i området og Hvalstad skole er innenfor en prosjektkategori vi har lang og god erfaring med. Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til å begynne byggingen av et nytt samfunnsnyttig oppdrag».