Åpningssermoni av Johan Bojer videregående skole

25.08 var det åpningssermoni av Johan Bojer VGS, og elevene har allerede rukket å bruke skolen i to uker.

Johan Bojer har vært et samspillsprosjekt gjennom alle faser, med en samspillsfase før bygging på 18 måneder. For oss symboliserer skolen bærekraftig utvikling. Her er det meste tenkt på!

Skolen har 47% reduksjon i klimagassutslipp fra materialbruk målt mot referansebygg 2016 med lik geometri. Skolen er bygget med massivtre og bruk av lavkarbonbetong. Det som også er litt sjeldent med Johan Bojer er at skolen kombinerer avanserte tekniske anlegg med bruk av massivtre. Skolen er også bygget med veggelementer, med en tetthet på bygget på 0,22! Det er ekstremt lavt, og en positiv halvering av kravet i passivhusstandarden. Veggene er kledd med solcellepaneler og termobehandlet treverk.

Energisystemene for skolen er avanserte. Varme hentes fra en sjøvannskollektor med hele 7 km med rør som ligger på 20 meters dyp i Trondheimsfjorden. Ventilasjonsanleggene har SFP på 0,9 – det betyr at svært lite energi benyttes til vifteeffekt. I tillegg er taket og store deler av fasaden til bygget dekket med solcellepanel. Med dette klarer skolen å dekke 100% av sitt energibehov i drift.

Energibehovet til bygget er 215 000 kWh/år. Det er tilsvarende 7 eneboliger og i tillegg produserer bygget altså dette selv. Energibehovet til bygningen er lavere enn 1/3 av en vanlig TEK17-skole!