RUTA og Rett Hjem Bolig signerte kontrakt om bygging av nytt bydelssentrum i Trondheim

Ruta Entreprenør og Saupstad Utvikling signerte onsdag 30. august avtalen om bygging av nye Saupstad Torg.

Hele prosjektet Saupstad Torg består av 257 leiligheter og 6 200 m2 BTA næringsareal over felles parkeringsareal, prosjektet er planlagt gjennomført over to byggetrinn. Denne totalentreprisekontrakten gjelder første byggetrinn som omhandler 119 leiligheter i hus D og E med omkringliggende infrastruktur. Kontraktens totale verdi inkludert opsjon for næringsareal i byggetrinn 2 er på cirka 585 millioner inkl. mva.

Detaljprosjekteringen starter umiddelbart med forventet oppstart byggestart i oktober.

Divisjonsdirektør i Ruta Entreprenør, Jørn André Hugdal, var veldig glad for at avtalen er signert

«Dette er en avtale vi har jobbet med i ett drøyt år og det er veldig gledelig at vi endelig kunne signere avtalen. Jeg må rette en stor takk til Tommy og resten av teamet som har ledet prosessen i mål».

Avdelingsleder Prosjektutvikling i Ruta, Tommy Endré Jensen sier de har snudd de fleste «steiner» for å komme i mål, men gleder seg nå stort over at prosjektet snart er i gang.

«Som Kolstad-gutt har dette vært ett prosjektet jeg har hatt ett stort ønske om å realisere, og dette vil være ett stort løft for lokalsamfunnet på Saupstad og jeg er veldig glad for at det er Ruta som nå skal i gang med det første byggetrinnet. Det har vært en krevende prosess mot mål, men vi lyktes til slutt».

Daglig leder i Rett Hjem Bolig, Christoffer Søbstad, er tilfreds med at prosjektet nå har nådd en ny milepæl og at totalentreprenør er avklart;

«I disse dager er det ikke enkelt å få begge parters kalkyler i mål, men her har vi sammen klart å komme til enighet. Nå ser vi frem til å få på plass de siste salgene som mangler for byggestart i oktober og inviter til visningsdager både 9. september og 16. september. Vi håper at så mange som mulig ønsker å se mer av prosjektet. Dette engasjerer et helt lokalsamfunn og vil ved ferdigstillelse være ett enormt løft for bydelen».