Ruta Entreprenør og Eidsvoll Kommune har signert kontrakt om bygging av Sundet Omsorgsbygg.

Ruta Entreprenør og Eidsvoll kommune signerte 19. juli kontrakten om bygging av Sundet omsorgsbygg. Bygget på ca. 7200 kvm vil romme 48 nye omsorgsboliger i tillegg til dagsenter, kafe, hobbyrom, treningssenter og kontorer. Kontraktsverdien er på ca. 200 millioner kroner eks. mva.

Avdelingsleder for i Ruta Entreprenør, Jan Helge Kristiansen er veldig fornøyd med å kunne dele nyheten om at kontrakten med Eidsvoll Kommune er underskrevet:

 “Det er med stor glede vi har signert kontrakt med Eidsvoll Kommune. Prosjektet passer veldig godt inn i vår videre satsning på Østlandet og det er en prosjektkategori vi har lang og god erfaring med. Vi ser frem til å komme i gang med prosjektet».

Også prosjektleder for Eidsvoll kommune, Jan-Henrik Rognved, var glad for at kontakten nå er signert og ser frem til å styrke tilbudet til de eldre i kommunen.

«Eidsvoll kommune er godt fornøyd med ha inngått kontrakt med Ruta Entreprenør for dette
prosjektet. Dette blir et godt tilbud til eldre i kommunen som fremdeles stort sett kan klare seg selv.
Vi mener bygget har fått en ideell plassering med gangavstand til både butikker, kafeer, legekontor, vinmonopol og NAV for å nevne noe. Vi ønsker Ruta lykke til med gjennomføringen av Sundet omsorgsbygg og ser fram til et tett og godt samarbeid i gjennomføringsfasen»

Detaljprosjektering er allerede påbegynt og det er planlagt gravestart i september. Ferdigstillelse av prosjektet er satt til juni 2024.