Ruta Entreprenør bygger Johan Bojer videregående skole

Ruta Entreprenør og Trøndelag fylkeskommune signerte torsdag 1. juli kontrakt for bygging av Johan Bojer videregående skole i Vanvikan. Kontraktsverdien er på 215 millioner kroner ekskl. mva.

Skolen blir et nullutslippsbygg i driftsfase iht. ZEB-O. Gjennom utstrakt bruk av massivtre, lavkarbonbetong og bevisst forhold til alle materialvalg oppnås et redusert klimagassfotavtrykk på over 50 %. Dette utgjør omtrent 1 200 tonn CO2 ekvivalenter. Til oppvarming vil skolen benytte en varmekollekter i sjø, samt solceller for energiproduksjon.  Som en del av avtalen inngår Ruta en EPC kontrakt med 5 års varighet som forplikter entreprenøren vedrørende faktisk energiforbruk.

Etter 18 måneder samspill mellom partene er prosjektutvikler Tommy Endré Jensen fornøyd med at fase 1 av samspillet nå er videreført i  en kontrakt om utførelse:

«Vi har fulgt tiltenkt gjennomføringsplan, med samspill i verdifase, konseptutvikling og konseptbearbeiding. Samspillet har vært preget av åpenhet og tillit. Prosjektet har svært høy måloppnåelse på energi- og miljøambisjoner, brukernes effektmål, fremdrift og kostnad».

 

Samspillsfasen er gjennomført sammen med HUS arkitekter, Multiconsult, Flow VVS, OneCo, Schneider Electric, Splitkon og pedagog Marius Thorvaldsen.
Tommy Endré Jensen og prosjekteringsleder Øyvind Matheson Bones hos Ruta Entreprenør er samstemt i at samspillsfasen har vært spennende, utfordrende og lærerik.

«Jeg ønsker å takke både oppdragsgiver og kontraktsmedhjelpere for en vellykket utviklingsfase i samspill. Vi anser det som en tillitserklæring at Trøndelag fylkeskommune viderefører samspillet i en målprisbasert kontrakt for utførelsesfasen» avslutter Jensen.

 

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommune er fornøyd med at man gjennom et tett samspill i utviklingsfase med Ruta nå er klar for byggestart, med planlagt åpning til skolestart høsten 2023.

«Fylkeskommunen ønsker ved etablering av ny Johan Bojer VGS i Vanvikan å ivareta mangfoldet, bli attraktiv i nærmiljøet og ha faglig fokus på 21. århundres kompetansekrav. Bygget har høye miljøambisjoner og skal tilfredsstille fylkeskommunens krav til nullutslipp av klimagass for nybyggingsprosjekter» sier Venås.

 

Opparbeidelsen av tomt med utfylling i sjø er under utførelse og gjennomføres som en egen entreprise.
Planlagt byggestart på tomten er i oktober 2021, med overlevering av skolebygget 1. mars 2023.

 

Kontraktsignering: Fra venstre Rune Storm, administrerende direktør Ruta Entreprenør og Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune.

 

Illustrasjon Johan Bojer videregående skole, HUS Arkitekter.