Ruta Entreprenør og Trøndelag Fylkeskommune signerte kontrakt om Oppdal VGS

Ruta Entreprenør og Trøndelag Fylkeskommune signerte mandag 21. juni totalentreprisekontrakt vedrørende Oppdal videregåendeskole.

Kontrakten omhandler ombygging av totalt 6300 m2, herav 1950 m2 med større ombygging av eksisterende bygg og mindre lokale tiltak på de resterende 4350 m2.
I tillegg til ombyggingen skal det også oppføres ett nybygg på 1050 m2, BA-bygget, rett nord for eksisterende bygningsmasse.

På BA-bygget skal det etableres solceller på taket, bygget skal bygges som ett nullutslipp bygg med en sertifisering på ZEB-0 nivå.

Skolen skal være i drift under hele byggeprosjektet, og det søkes i prosjektet å minimere behovet for midlertidigheter og provisorier gjennom byggeprosessen

Kontraktsummen er på cirka 100 millioner kroner inkl. mva.