Ruta Entreprenør og Heimdal Eiendom satser sammen

Ruta Entreprenør AS har sammen med Heimdal Eiendom gjennom selskapet Sunnlandsskrenten AS inngått avtale om kjøp av Njardarvollen 26 og Sunnlandsskrenten 13.

Målet bak samarbeidet som resulterte i tomtekjøpet i sommer er at man gjennom kjernekompetansen til selskapene ønsker å utnytte synergiene som i dag henholdsvis ligger i å erverve, regulere og oppføre bygg.

«Gjennom samarbeidet med Heimdal Eiendom, en av Midt-Norges ledende aktører på å erverve, utvikle og selge fast eiendom, har vi funnet en samarbeidspartner som utfyller Ruta Entreprenør på en veldig god måte. Vi søker hele tiden etter å finne nye og bedre løsninger, i tillegg til at vi har et langsiktig perspektiv på det arbeidet vi gjør. Sammen med Heimdal Eiendom sin kompetanse og tidlig involvering med bygningsmessige kompetanse ønsker vi å optimalisere kvalitet, miljø og bærekraft i prosjektet.» sier Rune Storm administrerende direktør i Ruta Entreprenør.

Administrerende direktør i Heimdal Eiendom, Ellen Tveit Klingenberg ser frem til samarbeidet med Ruta Entreprenør og utvikling og utbygging av boliger. «Vi utfyller hverandre og vil sammen ha betydelig kompetanse som vi har tro på kan utnyttes i prosessen.»

Eiendommen ligger i et etablert og populært boligområde hvor det ikke lengre er hensiktsmessig å fortsette dagens næringsvirksomhet. Partene har tro på at dette blir et boligprosjekt med svært mange bokvaliteter, og i samsvar med Trondheim kommunens overordnede planer for byvekst og byutvikling.

 

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm sammen med administrerende direktør i Heimdal Eiendom, Ellen Tveit Klingenberg ser fram til å starte samarbeidet og utvikle tomtearealet de har kjøpt sammen.