Ruta Entreprenør bygger Tokerud flerbrukshall

Ruta Entreprenør og Undervisningsbygg Oslo KF signerte mandag kontrakt om bygging av Tokerud Flerbrukshall.

 

Flerbrukshallen som ligger vest for Tokerud skole på Stovner skal bygges som en standard flerbrukshall etter passivhusstandard, ifølge en pressemelding fra Ruta Entreprenør.

Hallen på cirka 2500 kvadratmeter BTA vil ha en spillflate på 25×45 meter og kan deles i to deler med skillevegg. Totalt vil hallen ha kapasitet til å romme 500 personer, hvorav 200 av disse er tilskuerkapasitet i 2. etasje.

Prosjektet er det åttende oppdraget til Ruta Entreprenørs Oslo-avdeling siden oppstarten høsten 2017.

 

– Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet og ser frem til et godt samarbeid med Undervisningsbygg Oslo. Sammen skal vi videreutvikle og sikre levering av en flott flerbrukshall innenfor gitte rammer og fremdriftsplan, prosjektleder Lennart Lessner.

 

Også prosjektleder John Sørensen i Undervisningsbygg er tilfreds med kontraktsigneringen.

 

– Vi er fornøyde med at vi nå har fått en solid entreprenør på plass, og ser frem til å sette i gang med prosjektet.

 

Prosjektet har en kontraktsverdi på cirka 70 millioner kroner eks. mva. og skal i henhold til omforent fremdriftsplan overleveres i mars 2022.