Ruta Entreprenør bygger Frøya helsehus

Ruta Entreprenør skal bygge et nytt helse- og omsorgssenter for Frøya kommune i en totalentreprise. Kontrakten har en verdi på 300 millioner kroner.

Ruta Entreprenør skal bygge et nytt helse- og omsorgssenter for Frøya kommune i en totalentreprise. Kontrakten har en verdi på 300 millioner kroner.

25. februar ble det første symbolske spadetaket tatt på tomta til Frøya kommunes nye helse- og omsorgssenter. Helsehuset skal plasseres på Beinskardet, og oppstart er første kvartal 2020. Bygget er på 8.700 kvadratmeter og ferdigstillelse er planlagt i tredje kvartal 2021, ifølge en pressemelding fra entreprenøren.

Kontrakten omfatter bygging av to separate bygninger med en gangbro som knytter dem sammen i andre etasje.

Det er en blandet konstruksjon av massivtre og betong.

Byggets ytre uttrykk er en saltaksformet yttertakskonstruksjon og stående trekledning med forskjellig fargesetting.

 Dette er et stort prosjekt for Frøya kommune. Vi gleder oss veldig til høsten 2021, når vi får se det endelige resultatet, sier fungerende ordfører Knut Arne Strømøy.

Etter kontraktunderskriving var det tid for en gjennomgang av prosjektet og fremvisning av de nyeste tegningene.

 Jeg er veldig glad for at det er lagt stor vekt på uteområdet og arkitekturen. Det skal passe inn på Frøya og på kysten. Det er viktig, sier Strømøy.

Artikkelen er hentet fra nettsiden til Byggeindustrien, Bygg.no og er publisert 28.02.2020.