Ruta Entreprenør skal rehabilitere for 63 millioner i Trondheim

Ruta Entreprenør har fått i oppdrag å rehabilitere to bygninger på Campus Kalvskinnet i Trondheim, Akrinn øst og Akrinn vest med Statsbygg som byggherre og NTNU som oppdragsgiver.

Prosjektene er generalentrepriser og har en samlet verdi på 63 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Ruta Entreprenør.

Akrinn øst ble opprinnelig bygd som Trondheim fagskole i 1929 og ble overtatt av Trondheim tekniske skole i 1974. Bygningen er registrert med antikvarisk verdi klasse C og har vernet eksteriør.

Prosjektet omfatter full innvendig rehabilitering og ombygging fra kontorer/undervisningsrom til kontorarbeidsplasser for NTNU. Det inngår også nye tekniske anlegg og rehabilitering av tak.

Akrinn vest ble oppført i 1930 som Trondheim mellomtekniske skole og har også antikvarisk verdi klasse C. Dette prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging i 4. og 5. etasje til kontorplasser for NTNU.

Begge prosjektene inngår som et av flere ombyggingsprosjekter innenfor det gamle høyskolekvartalet på Kalvskinnet og er forankret i en overordnet samlokaliseringsplan for NTNU.

Ruta Entreprenør holder på å rehabilitere Retorten som også er en del av Akrinn. I tillegg har entreprenøren ferdigstilt et annet prosjekt på Akrinn tidligere.