Signalbygget

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Travbaneveien 1 for bygging av Signalbygget