Prosjekthotell

Ruta Entreprenør benytter Interaxo prosjekthotell

På våre prosjekter trenger vi til en hver tid tilgang på alle tegninger og siste revisjon av disse. På Interaxo prosjekthotell ligger disse lett tilgjengelig sammen med bl.a møterefferat, rapporter og dokumenter fra offentlig saksbehandling. Dette distribueres da blant aktørene i prosjektet. På denne måten oppnår vi god prosjektgjennomføring.

Også i anbudsfasen er hotellet viktig for oss. Da legges alle tilbudsgrunnlag fra byggherren ut i anbudsrommet og alle våre leverandører og underentreprenører får da tilgang til disse.

Her er link til vårt prosjekthotell >>