Ruta skal for ØRIK bygge Vormsund Ungdomskole

Totalentreprisen omfatter totalrenovering av eksisterende Vormsund ungdomsskole (beliggende på nedrenivå), der bl.a. «midtpartiet» i eksisterende skole skal rives og erstattes med et nytt tilbygg som erstatter deler av den gamle skolen.

Resterende eksisterende skole skal totalrenoveres og ferdig skole skal fremstå som et nytt og moderne felles anlegg. I samme totalentreprise skal det på «øvre» nivå av tomta bygges en ny flerbrukshall (som tilfredsstiller tippemidler) og en frittliggende energisentral for skolen, idrettshallen og fremtidig tiknytning av nærliggende bygningsmasse.

Samlet areal for all berørt bygningsmasse er ca. 8.300 kvm BTA og totalentreprisekost på i overkant av 300 MNOK