RUTA på bygg- og miljødagen NTNU 2018

Bygg- og miljødagen (BM-dagen) er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU.

BM-dagen arrangeres hver høst og her inviteres det til aktuelle faglige og politiske innlegg fra sentrale aktører innen byggfaget som skal ha interesse både for bedrifter knyttet til bransjen, studenter og ansatte ved NTNU. Samtidig får bedriftene tilgang til standplasser hvor de kan presentere sin bedrift og komme i direkte kontakt med studentene.

RUTA ser på BM-dagen som en flott arena for å møte studenter og vise frem hvilke oppgaver og teknologi en kan jobbe med i RUTA. Kanskje vil møtet med RUTA påvirke valg av fag/studieretning. Kanskje finner en sin neste sommerjobb hos RUTA. Eller kanskje ender man med å skrive oppgave og få deltidsjobb hos RUTA.

Vårt mål er at studentene skal kjenne til å vurdere RUTA som arbeidsplass før en bestemmer seg for hvor en vil jobbe.

Vi ønsker alle studenter velkommen på vår stand for en hyggelig prat og kanskje er nettopp dette besøket starten på drømmejobben.