Ruta har signert kontrakt for totalentreprise

Ruta Entreprenør har signert kontrakt for totalentreprise Skårer syd barnehage, ny 6-avdelings barnehage med en ekstra avdeling for barn med særskilte behov. Prosjektet skal sikre nødvendig ny barnehagekapasitet i Lørenskog kommune høsten 2020.

Kommunen har gjennomført innledende brukerprosess høsten 2018, med fortsettelse i forprosjektet vinter 2019. Løsning og romprogram tilsier et bygg på ca 2100 m2 over 2/3 etasjer.

Plan 1 med 3 småbarnsavdelinger og avdelingen for barn med særskilte behov og plan 2 med administrasjon og 2 storebarnsavdelinger.

Bygget prosjekteres med høye miljøambisjoner, som strekker seg mot plusshus. Bygget skal BREEAM-sertifiseres som «Very good».

Opparbeidelse av barnehagens uteområde vil være en del av totalentreprisen. Tomten som skal brukes til barnehagen er ca. 5000 m2. Byggets fotavtrykk er ca. 1000 m2. og det planlegges uteområde på ca. 4000 m2.

Entreprisekost 104 500 000,-