Ruta fortsetter sin vekst innenfor helsebygg

Selbu kommune har tildelt Ruta Entreprenør AS oppdraget med bygging av Selbu sykehjem, tilbudssummen er på 126 millioner kroner.

Rådmann Stig Roald Amundsen var med og signerte kontrakten sammen med Kristoffer Valde i Ruta entreprenør AS. Ifølge prosjektleder i Selbu kommune, John Renå er dette trolig historiens største prosjekt i Selbu kommune.

Selbu kommune skal utvide det eksisterende sykehjemmet i Selbu med en ny fløy på 4500 m2 som skal oppføres inntil det eksisterende sykehjemmet. Planen er at det opprinnelige sykehjemmet skal holdes i drift under hele byggeperioden for den nye fløyen.

Den nye fløyen blir en bygning på to etasjer over terreng med en sokkeletasje under deler av bygget.

Daglig Leder Rune Storm ser stor verdi i at Ruta Entreprenør med dette ytterligere vil utvikle sin posisjon som en ledende aktør med fersk kompetanse på helse og omsorgsbygg. Oppdatert kompetanse er spesielt viktig i denne sektoren hvor velferdsteknologi og løsninger utvikler seg raskt. Vi ser også verdien av å ha gjennomført helsebygg for 6 forskjellige kommuner de siste 3 år både i Trøndelag og Oslo området, noe som gjør at vi kan tilføre kompetanse på tvers av kommuner og landsdeler.