Ruta Entreprenør har overlevert Norges Grønneste butikk til Norgesgruppen

Ruta Entreprenør har for Norgesgruppen vært totalentreprenør for bygningsmessige fag på det som betegnes som Norges grønneste butikk.

Butikken er i dag bedre kjent som Kiwi Dalgård og Ruta er svært glad for å ha bli valgt som samarbeidspartner for Norgesgruppen på dette prestisjeprosjektet.

Hva er det som gjør denne butikken unik?

For den som vil ha svar på dette følg link til videofilm