Ruta bygger industribygg for Inrigo AS

Ruta Entreprenør skal for Inrigo AS bygge nytt industribygg i Industriveien på Heimdal. Bygget vil bestå av 1870 m2 fabrikkareal i 1 etasje.

I tillegg skal det bygges en administrasjonsfløy med en grunnflate på 396 m2 i 3 etasjer. Administrasjonsfløyen skal skal inneholde butikkareal, kontor for administrasjon samt kontor og garderober for produksjonen. Totalt areal for administrasjonsdel er 2215 m2 BRA.