Oppdatering – COVID-19

Ruta Entreprenør følger kontinuerlig utviklingen av situasjonen knyttet til coronaviruset (COVID-19).

Det er nedsatt en egen beredskapsgruppe som kontinuerlig følger situasjonen angående Covid-19.

Vi følger pålegg og anbefalinger fra både sentrale og lokale myndigheter og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen for smitte hos våre ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

Vi tilpasser oss kontinuerlig situasjonen, og Covid-19 har så langt hatt liten påvirkning på driften i våre prosjekter.

 

Alle henvendelser vil fortsatt bli godt ivaretatt – enten via den enkelte ansatte eller via følgende:

Telefon:            924 46 111

Firmapost:        firmapost@ruta.no

Regnskap:        regnskap@ruta.no