Oppdatering – COVID-19

Hos Ruta Entreprenør følger vi kontinuerlig utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset (COVID-19).

Vi følger Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene sine anbefalinger, og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen for smitte hos våre ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Det er foreløpig ikke påvist noe smitte hos våre ansatte eller på våre byggeplasser.

Vi opprettholder normal drift og våre prosjekter går inntil videre som planlagt.

Hjemmekontor:

Alle administrative ansatte har fra og med mandag 16. mars hjemmekontor. De ansatte har fortsatt samme plikter til å utføre sitt arbeide og ivareta de oppgaver der er satt til, men vi flytter arbeidsstedet fra arbeidsplassen til hjemmekontoret. Kommunikasjon, møter og andre arbeidsoppgaver løses via mobil, Teams, e-post og andre digitale hjelpeverktøy.

På grunn av dette er hovedkontoret i Trondheim og avdelingskontoret i Oslo stengt fra og med kl. 12.00 mandag 16. mars.

Alle henvendelser vil fortsatt bli godt ivaretatt – enten via den enkelte ansatte eller via følgende:

Telefon:            924 46 111

Firmapost:        firmapost@ruta.no

Regnskap:        regnskap@ruta.no