Helse, miljø og sikkerhet

PK6A8534Våre ansatte er Ruta Entreprenørs viktigste ressurs. Vi tror at helse og trivsel på arbeidsplassen er lønnsomt – både for den enkelte arbeidstaker og for Ruta Entreprenør som bedrift.

Byggebransjen er en risikofylt bransje. Det er Ruta Entreprenør sin målsetning at alle som jobber på våre byggeplasser skal kunne gå uskadet hjem fra jobb – hver dag. Derfor setter vi sikkerheten først, og har en nullvisjon i dette arbeidet. Vi tror ikke at ulykker bare skjer, men at de har årsaker og at det er mulig å fjerne disse. Gjennom et langsiktig og målrettet arbeid med sikkerhet er dette vi ønsker å oppnå.

 

Våre viktigste verktøy og strategier for å klare dette er:

  • en tydelig forankring av HMS og sikkerhetsarbeid i bedriftens ledelse
  • en åpen og aktiv sikkerhetskultur
  • systemer, rutiner og prosesser som gjør det enkelt å bedrive god HMS
  • kunnskap og kompetanse om HMS og sikkerhet blant våre ansatte
  • samarbeid med våre leverandører og underentreprenører

 

Alle arbeidere på våre byggeplasser skal ha forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår, som skal være i samsvar med gjeldende lovverk. Dette er spesielt aktuelt for utenlandsk arbeidskraft, og i Ruta Entreprenør er vi bevisst at dette er en del av vårt samfunnsansvar.