Helse, miljø og sikkerhet

Byggebransjen er en risikofylt bransje. Det er Ruta Entreprenør sin målsetning at alle som jobber på våre byggeplasser skal kunne gå uskadet hjem fra jobb – hver dag. Derfor setter vi sikkerheten først, og har en nullvisjon i dette arbeidet. Vi tror ikke at ulykker bare skjer, men at de har årsaker som kunne vært unngått. Vi jobber kontinuerlig og målrettet med å styrke sikkerhetskulturen.

Våre ansatte er Ruta Entreprenørs viktigste ressurs. Investering i helse, trivsel og kompetanse på arbeidsplassen lønner seg, både for den enkelte arbeidstaker og for Ruta Entreprenør som bedrift. Vi har derfor sterkt fokus på kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere, jevnlige medarbeiderundersøkelser, sosiale og fysiske tilbud gjennom Ruta Vel, og kursing gjennom Ruta Skolen. Vi skal være en inkluderende arbeidsplass som er helt uten noen form for mobbing eller trakassering. Eventuelle avvik fra dette skal behandles raskt og profesjonelt slik våre rutiner tilsier.

Alle arbeidere på våre byggeplasser skal ha forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår, som skal være i samsvar med gjeldende lovverk. Dette er spesielt aktuelt for utenlandsk arbeidskraft, og i Ruta Entreprenør er vi bevisst på at dette er en del av vårt samfunnsansvar. Gjennom et tett samarbeid med Arbeidstilsynet og utvidet bruk av kontroll før kontrahering og på-se-plikt underveis, vil vi forsterke vår innsats for å sikre at alle i vår verdikjede har anstendig arbeid.

 

 

Målsetning:

0

Ingen skader med fravær!

H-tall = 0 på Rutas prosjekter

8

Minst 8 rapporterte HMS-avvik per 1000 t

– For å avdekke potensielt alvorlige forhold

4/5

Medarbeidere som trives og får økt kompetanse

Score på minst 4 av 5

5/6

Byggherre og UE meget fornøyd med våre HMS-holdninger

Score på minst 5 av 6

Verktøy og rutiner for måloppnåelse:

  • Vi benytter Dalux Field i avvikshåndtering, sikker-jobb-analyser, vernerunder og mannskapsregistrering med informasjon om HMS-reglementet på byggeplassen.
  • Cobuilder Collaborate med produktliste og stoffkartotek. Varsler ved avvik og gir oss mulighet for enkel substitisjonsvurdering.
  • Dedikert HMS-koordinator på byggeplassen følger opp daglig.
  • HMS-leder utfører jevnlige kontroller og følger opp måltallene månedlig.
  • Oppstartsmøte med klargjøring av alle HMS-rutiner.
  • Jevnlige fokuskampanjer rettet inn mot HMS-forhold på byggeplass
  • Kursing av HMS-koordinatorer minst én gang i året, inkludert 1.hjelpskurs