Ruta Entreprenør skal for Sør Trøndelag fylkeskommune bygge Røros VGS

Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt med Sør Trøndelag Fylkeskommune om bygging  av Røros videregående skole.

Prosjektet består i rehabilitering av eksisterende bygninger samt bygging av nytt bygg.

Entreprisen har for Ruta en verdi på kr 125 millioner.